Minister genudpeger bestyrelsen

Publiceret 29-04-2019

Nationalparkens bestyrelse fortsætter fire år

Bestyrelsen fortsætter næsten uændret. Foto: Ole Malling

Det bliver en stort set uændret bestyrelse, der de kommende fire år vil drøfte og træffe beslutninger vedrørende arbejdet med Nationalpark Skjoldungernes Land.

Det bekendtgjorde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i fredags i en mail til nationalparkens formand, Lars Vedsmand.

Bestyrelsen får ét nyt medlem

På den netop offentliggjorte liste over bestyrelsesmedlemmer optræder ét nyt navn. Det nye bestyrelsesmedlem er Thomas Mahler, som er projektleder for Visit Fjordlandet, og som vil sidde i bestyrelsen som repræsentant for Visit Denmark. 

Bestyrelsen består af i alt 15 medlemmer, som hver især er repræsentanter for en forening eller organisation, fx Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Kulturstyrelsen, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen.

De lokale lodsejere er repræsenteret via Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet og fra både Lejre, Roskilde og Frederikssund stiller borgmestrene for at repræsentere hver deres kommune.

Endelig er nationalparkrådet repræsenteret i bestyrelsen med to medlemmer.

Et godt samarbejde fortsætter

Udpegelsen af bestyrelsesmedlemmerne gælder for de kommende fire år. Alle medlemmer kan maksimalt sidde i bestyrelsen i to perioder, og derfor betyder de mange genudpegelser, at nationalparken om fire år står overfor en udskiftning af stort set hele bestyrelsen.

Alligevel glæder bestyrelsesformand Lars Vedsmand sig over, at arbejdet i bestyrelsen kan fortsætte i sin nuværende form og med de medlemmer, der har siddet i bestyrelsen siden nationalparken blev indviet i 2015.

”Vi har et rigtig fint samarbejde i bestyrelsen. Vi kan blive enige i langt de fleste spørgsmål og vi hygger os godt sammen. Det gør altså arbejdet en del sjovere og nemmere, når man samarbejder så godt, som vi gør, og derfor er jeg glad for, at vi kan fortsætte,” siger Lars Vedsmand.