Kvæg græsser nu ved Herslev

Publiceret 20-06-2019

Mange urter får nu bedre kår på strandengene

Otte anguskvier går nu og æder af de dominerende græsser. Foto: Thomas Vestergaard

Nationalpark Skjoldungernes Land har sat et nyt hegn op ved Herslev på strandenge langs Roskilde Fjord. Det indhegnede areal er på godt fem hektar.

Otte anguskvier er netop sat ud på det fine areal, som består af både overdrevsskrænter og strandenge ved Roskilde Fjord.

Når nationalparken støtter græsningsprojekter, er det for at bevare og fremme en rig flora og fauna. Ved at lade kvæg græsse forhindres det, at kun få og høje plantearter dominerer hele området. Med afgræsningen bliver der skabt plads og lys til, at mange forskellige arter kan trives.

Mange urter og kortere græs

Lige nu er det smukt beliggende areal dækket af cirka en halv meter høje græsser. Over sommeren og efteråret vil de nye fire-mavede beboere æde af græsset og skabe bedre forhold for de over 100 forskellige plantearter, der er registreret i området. 

Det er blandt andet arter som læge-kokleare, roset-springklap, gul snerre, almindelig knopurt, stor knopurt, hjertegræs, hulkravet kodriver, prikbladet perikon, humle-sneglebælg, strand-mælde, strand-vejbred, blåhat, bakke-nellike, smal- og bredbladet timian, aften-pragtstjerne og dunet vejbred.