Slut med tørke i Klydesøen på Eskilsø

Publiceret 11-09-2019

Nyt tiltag bremser udtørring af sø på Eskilsø

Klydesøen er hjem for mange rastende og ynglende fugle. Foto: Nynne Sørgaard

På den østlige del af Roskilde Fjords største ø, Eskilsø, ligger Klydesøen. Her raster mange forskellige vandfugle – hvis der altså er vand i søen!

Med års mellemrum og især under tørre somre som den i 2018, forsvinder vandet i søen og efterlader et område, der minder mere om en ørken end om en sø.

Nationalpark Skjoldungernes Land søgte derfor om tilladelse til at lukke de grøfter, der normalt afvander søen. Og det gav Frederikssund Kommune, Fredningsnævnet og Kystdirektoratet tilladelse til.

Klydesøen i sommeren 2018, foto: Thomas Vestergaard-Nielsen

Sø gavner mange fugle

Erik Jensen, som bor på Eskilsø, har udført arbejdet med at lukke grøfterne. Arbejdet er nu afsluttet, og fuglene er derfor fremover sikret en skøn sø at boltre sig i - uanset regnmængden.

Det er først og fremmest ænder, gæs og vadefugle, der får glæde af den mere stabile sø. Det drejer sig om rastende vandfugle som fx grågås, bramgås, blishøne, troldand, krikand, pibeand, gråand og skeand.

Også mange ynglefugle trives omkring søen. I foråret viste fugletællinger, at arter som fx strandskade, rødben, vibe og skeand yngler i umiddelbar tilknytning til Klydesøen.

Netop Klydesøen på Eskilsø blev også genstand for stor ståhej under forårets fugletælling, da ornitologer fra Orbicon observerede seks brushøns og den sjældne blåvinget and - en trækgæst fra Nordamerika, der kun ses med flere års mellemrum herhjemme.

Projektet kom i stand på baggrund af et forslag fra Struckmannfonden, som ejer Eskilsø, og blev finansieret af nationalparken.