Indstil din kandidat til nationalparkrådet

Publiceret 19-08-2019

Send forslag inden 10. september kl. 12

Nationalparkrådet vil blive sammensat på tværs af interesser og skal sikre lokal indflydelse @Foto: Simon Høgsberg

Det er nu tid til at nedsætte et nyt nationalparkråd for Nationalpark Skjoldungernes Land. Rådet skal bestå af 15-20 medlemmer og har til opgave at rådgive nationalparkens bestyrelse og sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalparkens projekter.

Vi vil i bestyrelsen gerne have et så bredt sammensat nationalparkråd som muligt. Vi opfordrer derfor alle interesserede foreninger, organisationer og lokale til at indstille kandidater til rådet, siger Lars Vedsmand, bestyrelsesformand for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Det tidligere nationalparkråd aftrådte i maj, og nationalparkbestyrelsen vil på baggrund af de indkomne forslag sammensætte et nyt råd for de kommende fire år.

Lokal rådgivning og ekspertise

Nationalparkrådet skal rådgive bestyrelsen i sager af større betydning og om principielle spørgsmål. Rådet kan også af egen drift fremsætte synspunkter og forslag overfor bestyrelsen.

- Vi har haft meget stor glæde af de tidligere rådsmedlemmers lokale kendskab og faglige ekspertise og vi ser frem til gode samarbejder med det nye råd, siger sekretariatschef Anders Bülow.

Nationalparkrådet afholder to møder årligt. Herudover kan de enkelte rådsmedlemmer blive inviteret til at deltage i møder om projekter inden for deres interesseområde.

Læs nationalparkrådets forretningsorden og kommissorium.

Bred interessedækning

Rådet vil blive sammensat med minimum tre pladser til hvert af nationalparkens indsatsområder: 1) Natur og landskab, 2) Kultur og kulturhistorie, 3) Friluftsliv, 4) Formidling, undervisning og forskning 5) Lokalsamfund, erhverv og turisme.

Herudover kan bestyrelsen vælge at udpege yderligere et antal medlemmer for at sikre bredere kompetencer samt en vis demografisk og geografisk spredning.

Indstil en kandidat

Indstillinger skal sendes til Obfuscated Email senest tirsdag d. 10. september 2019 kl. 12.00

Hent formularen til at indstille kandidater.

Nationalparkbestyrelsen vil sammensætte nationalparkrådet på baggrund af de indsendte forslag ved deres næste møde d. 18. september 2019. Bemærk, at organisationer, foreninger og enkeltpersoner repræsenteret i nationalparkbestyrelsen ikke kan være repræsenteret i nationalparkrådet.

FAKTA

Om Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i 2015 og ligger på Midtsjælland i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner. Nationalparkens 170 kvadratkilometer rummer enestående natur, kulturhistorie og nogle af de smukkeste landskaber i Danmark. Helt særligt er Roskilde Fjord med strandenge, kystskrænter, øer, holme og et enestående fugleliv – og de store midtsjællandske løvskove med vandrestier og lejrpladser. De mange vandre- og cykelstier, besøgscentre og friluftsmuligheder i nationalparken giver besøgende gode muligheder for selv at opleve naturen, kulturhistorien og landskabet helt tæt på. 

Nationalpark Skjoldungernes Land er etableret som en fond inden for den statslige forvaltning. Formålet med fonden er at udvikle nationalparken inden for rammerne af den fastsatte lov og bekendtgørelse. Midlerne i fonden bliver fastsat årligt i finansloven. Grundlaget for arbejdet i nationalparken er seksårige planer, som indeholder konkrete indsatser og mål for udviklingen af nationalparken.

Om nationalparkbestyrelsen

Nationalparkens bestyrelse er udpeget af Miljøministeren efter indstilling fra en række landsdækkende og lokale organisationer og myndigheder. I bestyrelsen sidder en repræsentant for hver af følgende: Lejre kommune, Roskilde Kommune, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen af lodsejere i nationalparken, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, VisitDenmark, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen.

Læs mere om organisationen