Græssende dyr sættes ud på et naturområde ved Bæsted Skov

Publiceret 23-05-2019

Det skaber gode betingelser for flora og fauna.

Eng ved Bæsted Skov

Nationalpark Skjoldungernes Land har i løbet af maj fået indhegnet et lille naturområde nord for Bæsted Skov. Her skal græssende dyr fremover sørge for at pleje områdets flora og fauna.

Der er tale om en ådal ved vandløbet Helligrenden, hvor der både er eng, mose og skrænter med overdrev. Arealet ejes af Ledreborg Gods, og en nabo til arealet sørger for dyrene til afgræsning.

At have græssende dyr på området giver gode betingelser for en rig urtevegetation og dermed gode forhold for de insekter, som lever i tilknytning til planterne.

Nationalparken har finansieret det nye hegn.

 

Læs også:

Heste og køer skaber større artsrigdom - 28. november 2018

Køer og heste skal æde invasiv art - 13. april 2018