Nationalparken ønsker glædelig jul og godt nytår!

Publiceret 20-12-2019

Julefreden sænker sig og året går snart på hæld. Her ser vi tilbage på året der gik - og det, der kommer.

Fra nationalparkens sekretariat ønsker vi jer alle en glædelig jul og godt nytår! Foto: Martin Kunzendorf

Nu sænker julefreden sig og om kort tid hopper vi ind i et helt nyt årti. Tiden er til at se tilbage på alt det, der skete i 2019 - og de mange spændende projekter, der venter i 2020.

Her i nationalparken har vi haft et begivenhedsrigt år. I januar flyttede sekretariatet til større lokaler på Ledreborg, og nu er Naturvejlederforeningen flyttet ind med foreløbig tre naturvejledere. I marts blev Lars Vedsmand genudpeget som bestyrelsesformand, kort efter fulgte genudpegningen af hele bestyrelsen og i september blev det nye nationalparkråd nedsat. Vi er dermed på plads for de næste 3,5 år, og det er dejligt.

Naturprojekter og friluftsliv

2019 har været spækket med naturprojekter. Vi har blandt andet gravet eller forbedret seks vandhuller til gavn for især padder. Fem steder er arealer blevet indhegnet, sådan at kvæg eller heste kan gå og græsse til gavn for artsrigdommen af plantearter - og dermed sommerfugle og andre insekter. Af større projekter er der i 2019 sat gang i et projekt med genetablering af stenrev i Roskilde Fjord - et projekt, vi glæder os meget til at føre videre i 2020.

Friluftslivet har fået stor opmærksomhed i 2019. Med en bevilling fra Nordisk Ministerråd igangsatte nationalparken et samarbejde med en norsk og en svensk nationalpark om at styrke et bæredygtigt friluftsliv i kystområder, hvor der skal være plads til både mennesker og fugleliv. Derudover har der været stort fokus på at skabe fred for ynglefuglene på fjorden, blandt andet har I kunnet se ny-opsatte skilte med information i fuglenes yngletid. Endelig er der også sat gang i nogle spændende projekter, som vi vil få glæde af til foråret, fx to kunstige, flydende øer til surfere, roere og andre brugere af Roskilde Fjord, og til sommer vil det som det første sted i Danmark være muligt at tage sin cykel med i en kano mellem Møllekrogen og Gershøj.

Arrangementer og undervisning

Nationalparkens naturvejledere har afholdt mange arrangementer i 2019 - I har været med til at bygge drager, sovet ude i Boserup Skov, gået vandreture, bundet julekranse, kigget på smådyr i fjord og bæk, gået med detektor, bygget redekasser til hasselmus og meget, meget mere. I september afholdt vi Fjordens Dag, som bliver en årlig tilbagevendende begivenhed. Her blev nationalparkens første kunstprojekt offentliggjort med en madperformance og værket 'Tabby' af kunstneren Søren Aagaard. 

2019 var også teståret for nationalparkens nyudviklede skoleindsats ’Bliv Skjoldunge’, hvor omkring 300 elever fra nationalparkens tre kommuner har været med ude og lave bål, se på vanddyr og høre historier fra deres lokalområde. Næste år vil endnu flere skoleelever tage med ud.

Masser af natur i 2020

2020 bliver endnu et begivenhedsrigt år. Ud over en masse nye natur-, kultur- og friluftsprojekter glæder vi os over, at 2020 bliver et år med et særligt fokus på naturen. Danmarks Radio satser på 2020 som 'Naturens År', og det betyder fantastiske TV-udsendelser og masser af udendørs arrangementer i hele landet. Her er vi selvfølgelig med. I 2020 kan du også glæde dig til magasinet 'Min Nationalpark' nummer to, som uddeles til husstande i Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner i starten af juni. Og så gør vi i 2020 en endnu større indsats for at holde Roskilde Fjord ren. Nationalparken har nemlig netop modtaget en bevilling til projektet Affaldsfri Fjord 2020, og det betyder, at vi kan udvide det areal langs Roskilde Fjord, hvor vi to gange om året samler affald med hjælp fra en masse frivillige.

Hermed runder vi året af. Hvis du vil læse om flere af nationalparkens projekter, kan du gøre det her.

Vi har haft et godt år - og glæder os til det næste. Og især glæder vi os til at fortsætte de mange fantastiske samarbejder med jer, der gør alt dette muligt.

Tusind tak for et dejligt og spændende 2019 og rigtig glædelig jul!