Forårstur og kursus for Formidlerkorpset

Publiceret 12-02-2019

Oplæg om "Den gode tur" og tur til Eskilsø 27. marts.

Fjordterne. Foto: Sam Christensen.
Fjordterne. Foto: Sam Christensen.

Forårstur og kursus

Det er en glæde at invitere til en kursusdag i nationalparkens formidlerkorps den 27. marts fra klokken 14 til 20.30. Kurset handler om ”Den gode tur” og om formidling i sårbare naturområder. Vi skal høre oplæg på Gershøj Kro – og på vandretur med turledere på Eskilsø. Find tid, sted, program og oplægsholdere nedenfor.

Tid

27. marts 2019 klokken 14 – 20.30

Steder

Gershøj Kro, Gershøj Havnevej 14, 4070 Kirke Hyllinge + Eskilsø: Færgefart fra Skovbroen i Østskoven for enden af Skovvejen. Se program.

Temaer

Den gode tur. Formidlingsteknik og turledelse. Eskilsø og fjordens natur og kulturhistorie. Bæredygtig formidling og færdsel i Fjordlandet.

Program

14.00: Velkomst, kaffe og kage

14.10: Den gode tur. Oplæg om formidlingsteknik, turledelse og bæredygtig formidling i sårbare naturområder ved Jørgen Stoltz, naturvejleder i Silva Danica.

15.00: Afgang til Skovbroen i Østskoven + færgefart til Eskilsø. Kørsel i private biler (det er muligt at køre med andre). 

16.00: Eskilsø: Fjordnatur og kystkultur. Tur med Karsten Munkvad fra havnen til Klosterruinen.

17.00: Eskilsø: Fugleliv og naturpleje. Tur med Sten Asbirk, Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond.

18.00: Færgefart og transport til Gershøj Kro. Kørsel i private biler.

19.00: Middag og hygge

20.30: Tak for i dag

Tilmelding

Forårstur og kursus arrangeres for nationalparkens Formidlerkorps - og nye medlemmer er velkomne. Tilmeld dig gerne inden mandag den 11. marts til formidlingskoordinator Malene Bendix på e-mail Obfuscated Email. Af hensyn til forplejning må du gerne skrive, om du deltager i hele programmet.

Varmt tøj

Husk varmt vind- og regntæt tøj og godt fodtøj.

 

Om oplægsholdere og turledere

Jørgen Stoltz

Jørgen Stoltz er skov- og landskabsingenør, naturvejleder og indehaver af firmaet Silva Danica, en virksomhed som arbejder med både formidling og rådgivning, samt firmaet Mad og Natur og spisehuset Det Vilde Køkken i Klint. Jørgen har gennem en årrække undervist på Naturvejlederuddannelsen på Skovskolen og ved en masse om ”Den gode tur”.

Sten Asbirk

Sten Asbirk er uddannet biolog med fugle som speciale. Han har arbejdet med naturbeskyttelse og naturpleje i Hovedstadsrådet og Skov- og Naturstyrelsen. Er nu pensioneret og sidder i bestyrelsen for Struckmannfonden (der ejer Eskilsø) og i Nationalparkrådet for Skjoldungernes Land. Sten er også medlem af Fugleværnsfondens arbejdsgruppe for Gundsømagle Sø og i Dansk Ornitologisk Forenings lokalgruppe i Roskilde og arrangerer ture for disse grupper.

Karsten Munkvad

Karsten skriver: I 1951 købte mine forældre sommerhus ved Fiskerlejet i Østskoven. Det betød, at jeg fra barn af fik min gang blandt fiskerne ved Skovgærdet, jeg kom med på Fjorden og lærte om strandjagt og fiskeri. Jeg var lærer i Gundsø i 35 år og oprettede i den forbindelse Fjordmuseets skoletjeneste, hvor jeg bl.a. brugte Eskilsø til et at mine undervisningsforløb. Sammen med nu afdøde museumsinspektør Alan Hjorth Rasmussen indsamlede jeg joller, pramme garn osv. til Fjordmuseet. Desuden har jeg være involveret i restaureringen af Skovgærdet, som Nationalparken har stået for.

 

Lidt om Eskilsø

Fredet ø

Eskilsø er med sine 1,4 kvadratkilometer den største ø i Roskilde Fjord. Øen er ejet af Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond, som plejer naturen i området. Siden 1985 har naturen på øen været fredet og Eskilsø er i dag en del af vildtreservatet og Natura 2000-området ”Roskilde Fjord”. Du kan kun komme til Eskilsø med båd. Der er etableret fire ”Spor i landskabet”, som du skal følge, når du besøger øen.

Fuglenes ø

Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste levesteder og yngleområder for vandfugle. På Eskilsø har du god mulighed for at opleve fjordens fugle året rundt. Her lever fuglene midt i fjordens spisekammer og i fred for mennesker, hunde og ræve. Det rigeste fugleliv findes i Rørmosen og på de store strandenge på øens sydlige del. Her danner tidevandet naturlige kanaler, som gennemskærer strandengene og skaber et rigt fødegrundlag for ænder, gæs og vadefugle. Om sommeren kan du bl.a. opleve skeand, grågås, vibe, rødben, strandskade, klyde og fjordterne.

Klosterruin

I øens nordlige ende ligger ruinen af et kannikkekloster fra 1100-tallet bygget af kampesten og kildekalk. Det fortælles at klostrets munke holdt mere af gilder og kædedans end af salmesang.