Fjordens fugle tælles

Publiceret 20-05-2019

Tallene viser, hvordan ynglefuglene klarer sig

Denne uges fugletælling vil blandt andet vise, om hættemågerne er vendt tilbage i stort antal til Eskilsø. Foto: Sam Christensen

Tilbagegang skal vendes

Roskilde Fjord er med sine mange øer og holme et fantastisk sted for ynglefugle. Her kan fuglene uforstyrret bygge reder, lægge æg og få unger. 

Men gennem de sidste mange år har man set en tilbagegang i antallet af ynglefugle, og det er en udvikling, som Nationalpark Skjoldungernes Land forsøger at bremse og vende i samarbejde med fx Naturstyrelsen, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Frederikssund Kommune samt frivillige fra Jagtforeningen Jyllinge Holme.

Det sker blandt andet ved forebyggende arbejde, der skal sikre, at fuglene får den fred og ro, de har brug for især i yngletiden. De årlige fugletællinger er med til at vise, om indsatsen virker.

Hættemåger varsler gode resultater

Det er biolog Erik Mandrup Jacobsen og Flemming Pagh Jensen fra Orbicon, der tæller ynglefugle i denne uge sammen med nationalparkens medarbejder og Naturstyrelsens opsynsmand på fjorden, Sam Christensen. 

Og selvom fugletællingen kun lige er begyndt, har Sam Christensen allerede store forventninger til resultatet. Det skyldes blandt andet, at han har set ynglende hættemåger i stort antal på Eskilsø samt Sivholm og Lilleø. De har været i stærk tilbagegang, men er måske nu på vej tilbage – og det er godt nyt for flere andre arter af ynglefugle på fjorden.

”Man kan se, at klyderne, strandskaderne og især viberne organiserer sig i én stor, fælles koloni med hættemågerne. Det skyldes, at hættemågerne er fantastisk gode til at beskytte de andre fugle. Så når fx kragerne kommer for at tage klydeunger, så rejser der sig en skov af hættemåger, som jager kragerne væk,” forklarer Sam.

”Det ser også ud til, at klyderne og edderfuglene klarer sig rigtig godt, men det vil fugletællingen vise mere præcist. Der er klydeunger og edderfugleunger, og der er rigtig gang i den. Man bliver sgu så glad,” siger Sam.

Ynglefugle har brug for fred

Årets fugletælling er finansieret af Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Frederikssund Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land. Med tællingen er det muligt at følge ynglefuglenes udvikling. Der har været foretaget tællinger hvert år siden 1978.

Sammen med kommunerne og Naturstyrelsen arbejder nationalparken for at reducere de forstyrrelser, som kan have negativ betydning for ynglefuglene – det kan fx være menneskelig færdsel for tæt på kolonierne. Bliver en ynglefugl forstyrret på reden, vil den forlade æg eller unger, som derved bliver let tilgængelige for fx sultne sølvmåger. Derfor gælder der særlige adgangsregler på og omkring fjordens øer og holme i perioden fra 1. april til 15. juli.

For at gøre opmærksom på de særlige adgangsregler i yngletiden, har nationalparken sat skilte op på øer og holme, samt udgivet folderen ”God tur på Roskilde Fjord”, der fortæller om mulighederne for friluftsliv på fjorden under hensynstagen til fuglene.

Denne uges fugletælling vil derfor også foregå med stor forsigtighed, så fuglene forstyrres mindst muligt.

Jagtforening bekæmper rotter og ræve

Et kæmpe problem for ynglefuglene er rotter og ræve. Tidligere er hele kolonier af fx hættemåger og terner blevet jaget bort af rotter. Nationalparken har i samarbejde med Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner derfor monitoreret og bekæmpet rotter på flere af fjordens øer og holme. Her har Jagtforeningen Jyllinge Holme lagt en kæmpe indsats på Lilleø – men ifølge Sam Christensen er øen endnu ikke rotte-fri.

”Rotter slår hættemåger ihjel på reden om natten og spiser dem. Så det er super vigtigt at fastholde bekæmpelsen af rotter,” fortæller han.

Samtidig er det vigtigt at fortsætte monitoreringen af ræve på Eskilsø. Gennem de seneste fem år har Jagtforeningen Jyllinge Holme skudt 35 ræve på øen. Den indsats, som har kostet mange, mange frivillige timer, har ifølge Sam Christensen haft en enorm positiv effekt på antallet af ynglefugle i år, hvor øen endelig er fri for ræve.

Udover rotter og ræve kan også sølvmåger være en trussel mod ynglefuglene. Jagtforeningen Jyllinge Holme hjælper også her med at regulere bestanden ved at smøre æg med olie, hvilket betyder, at æggene ikke udvikler sig til unger.

Samtidig er der nu indført jagttid på sølvmågerne, hvilket kan være med til at holde bestanden på et rimeligt niveau til glæde for de andre ynglefugle på Roskilde Fjord.

Denne uges fugletælling vil vise, hvordan det lige nu står til med ynglefuglene på fjorden.