Bedre rammer for friluftslivet på fjorden

Publiceret 27-05-2019

Nordisk Ministerråd har givet 475.000 kroner til tre nordiske nationalparker.

Med 475.000 kroner fra Nordisk Ministerråd er Nationalpark Skjoldungernes Land og to andre nordiske nationalparker i gang med at undersøge, hvordan friluftslivet på fjorden kan udvikle sig i en bæredygtig retning – til glæde for både fjordens brugere og fuglelivet.

Det er populært at sejle i kajak, dyrke lystsejlads eller fritidsfiskeri på fjorden. Gennem de seneste årtier har der været en stor vækst i det maritime friluftsliv med flere og nye brugergrupper, og væksten forventes at fortsætte. Der er derfor også behov for at udvikle rammerne for aktiviteterne.

”Faktisk er Roskilde Fjord blandt top fem af de mest benyttede maritime områder til friluftsliv i Danmark. Derfor ser vi i nationalparken et behov for at imødekomme det blå friluftsliv, så aktiviteterne kan foregå i en balance med de mange fuglearter, der har deres hjem på fjorden. Der skal nemlig gerne være plads til både mennesker og dyreliv”, fortæller Mikkel Eeg, projektleder i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Nordiske nationalparker samarbejder

Den samme udvikling ser man også andre steder i norden, hvor det maritime friluftsliv fylder meget. Derfor er Nationalpark Raet i Norge, Nationalpark Kosterhavet i Sverige, Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturstyrelsen gået sammen om at søge tilskud til et projekt, som skal kortlægge friluftslivet på fjordene og undersøge brugernes fremtidige behov.

Det er blevet til en bevilling på 475.000 kroner, som skal deles mellem de tre nationalparker.

Brugerne tages med på råd

I projektet vil nationalparkerne hver især arbejde på at komme i dialog med deres brugere og, på baggrund af undersøgelserne, udarbejde en række case-eksempler. Håbet er, at resultaterne i fremtiden kan bruges til at udvikle konkrete initiativer.

”Når vi har et bedre kendskab til friluftslivets færden og ønsker til fjorden med bidrag fra brugere i både Danmark, Norge og Sverige, håber vi på at finde frem til nye tilbud, der med de rigtige placeringer kan koncentrere færdslen på fjorden i de områder, der er mindst sårbare i forhold til dyrelivet”, fortæller Mikkel Eeg.

Projektet er også starten på et spændende samarbejde mellem maritime nationalparker i Norden, som fremover vil have et forøget fokus på bæredygtig udvikling i samspil med brugernes behov. Mikkel Eeg uddyber:

”Vi vil fortsætte med at udveksle erfaringer med de andre nationalparker, blandt andet om arbejdet med at udvikle bæredygtige friluftsoplevelser med brugerne i fokus. Der er lavet flere undersøgelser af, hvordan nationalparker forsøger at facilitere friluftslivet i en bæredygtig retning, men meget få undersøgelser fokuserer på det blå friluftsliv og på brugernes egne oplevelser og ønsker. Jeg glæder mig defor meget til samarbejdet”.