Vellykket udeskolemøde om Verdensmål

Publiceret 01-11-2018

To dage med udeskole, klima og FN's verdensmål

120 glade udeskolefolk fra hele landet samledes 1. og 2. oktober på Kattinge Værk i hjertet af Nationalpark Skjoldungernes Land for at diskutere og afprøve ideer til, hvordan udeskole kan bruges som metode i forhold til børns dannelse for en bæredygtig fremtid.

Allerede aftenen inden ankom 60 friske fjældræve for at diskutere udeskole, lave mad over bål og overnatte i shelter eller sovesal.

Verdensmål i udeskolen

I otte workshops kunne lærere, læreruddannere, naturvejledere og forskere afprøve, hvordan FN´s Verdensmål kan kobles til skolens fag via hands on aktiviteter ude i naturen.

Fremtidens fødevarer blev afprøvet med wokstegte ørkengræshopper. En klimaskov med 17 træer – et for hvert af FN´s Verdensmål blev plantet højt og flot på Kattinge Værks arealer. Søsalat og blæretang blev hentet i fjorden – og ideer udviklet til, hvordan de kunne bruges som fremtidens byggematerialer – og tangpesto.

Deltagerne samlede plastik langs fjorden – og undersøgte fisk og bunddyr for plastik i tarmene. Der blev dissekeret og plukket ænder – og vildt som et bæredygtigt alternativ til slagtekød blev diskuteret.

Ligestilling, Menneskerettigheder, Bæredygtigt byggeri, Klima, Livet i vand og på land. I Hver workshop blev et eller flere verdensmål gjort håndgribeligt – og der blev arbejdet med bæredygtig udvikling og innovation for fremtiden.

En eftermiddag med videndeling

Eftermiddagen stod på teori for friluftsfolket. Professor Steen Hildebrandt holdt et blændende oplæg om FN´s 17 Verdensmål og hvilke menneskelige kvaliteter, vi må arbejde med i skolen for at danne vores børn til at gå aktivt, innovativt, empatisk og handlekompetent ind i en bæredygtig udvikling – i stedet for at blive handlingslammede.

Professor Peter Bentsen fortalte om de store forskningsprojekter omkring udeskole han har stået bag – og de kvaliteter man forskningsmæssigt kan se på udeskolebørns udvikling. Og Henrik Gretoft fra København Kommunes afdeling for Bæredygtig udvikling fortalte om, hvordan man i København allerede er langt i arbejdet med at implementere FN´s Verdensmål i arbejdet med børn og unge.

Alt i alt en fantastisk dag. Nationalpark Skjoldungernes Land stod bag i samarbejde med UdeskoleNet, Naturvejlederforeningen og Københavns Kommune. Tak til alle som var med.