Velbesøgt møde om formidlerkorps

Publiceret 12-03-2018

60 formidlere og guider til møde i formidlerkorps.

Børn og fisk. Foto: Lejre Kommune
Gershøjfiskernes fiskeformidling. Foto: Lejre Kommune.

De fine pladser

Der var rift om pladser da 60 formidlere og guider troppede op til infomøde om nationalparkens formidler- og guidekorps på Gershøj Kro. Mødet foregik torsdag den 8. marts fra klokken 15 – 17.30 – og Camilla fra kroen havde dækket fint op med kaffe og kage ved langborde. Følgende er et referat fra mødet. Bilag finder du løbende.

Velkomst og præsentation

Nationalparkchef Anders Bülow bød velkommen – og så fik hver deltager et minut til at præsentere sig selv og sit formidlingsvirke. Præsentationsrunden afslørede en imponerende mangfoldighed af formidlere - og en bred vifte af viden om mange forskellige temaer indenfor nationalparkens område. Se selv deltagerlisten her.

Viden om nationalparken

Efter præsentationsrunden fortalte Anders Bülow om nationalparkens ide, formål, natur, landskab, kulturhistorie og friluftsliv, så alle blev klædt på med en bred viden om nationalparken. Du kan finde Anders Bülows oplæg her. Der er mulighed for at udbygge denne viden via nationalparkens plan og foldere, som alle fik med hjem i en pose, samt via nationalparkens hjemmeside, app mv.

Rammer for formidler- og guidekorpset

Derpå fortalte formidlingskoordinator Malene Bendix om rammerne for formidler- og guidekorpset. Du kan finde Malenes oplæg her - og nedenfor:

Formidler- og guidekorpsets beskrevet sådan i nationalparkplanen: ”Nationalparkfonden vil udvikle et koncept for et formidlerkorps, som kan skabe samarbejde, fællesskab og vidensdeling mellem frivillige formidlere, professionelle guider og nationalparken – og sørge for at det bliver let at finde og booke aftaler med formidlere og guider.” Nedenfor kan du læse mere om rammerne.

Åbent netværk

Korpset er tænkt som et åbent netværk til inspiration, debat og udvikling af formidling i nationalparken. Alle er velkomne – og vi håber at kunne afholde to netværksmøder om året – og en række kurser, hvis der er interesse for det. På mødet virkede det som om der var stor interesse for netværksmøder – og vi vil vende tilbage med datoer og arrangementer. 

Kom på listen over formidlere og guider

En grundide er, at nationalparken kan være med til at synliggøre formidlere og guider via vores hjemmeside. Tanken er, at de som har brug for en formidler eller en guide let skal kunne finde dem via nationalparkens hjemmeside – og via navn og e-mailadresse direkte skal kunne lave en aftale med formidleren eller guiden uden at nationalparken er indblandet. Alle formidlere og guider kan komme på listen Book en tur. Hvis du ikke allerede er på listen, så send gerne et foto og en kort beskrivelse af din formidling ind til Malene Bendix på e-mail: Obfuscated Email, så får du dit eget opslag.

Nationalparkhøjskolen

Nationalparkhøjskolen skal formidle ny viden om nationalparken via foredrag og ekskursioner. Målgruppen er alle interesserede – og formidlerkorpsets medlemmer er selvfølgelig velkomne til at deltage i Nationalparkhøjskolens arrangementer. Håbet er, at højskolen åbner i efteråret 2018.

Forum på Facebook

Sekretariatet har nu etableret et forum på Facebook, som kan være et virtuelt mødested for formidlere og guider i nationalparken. Du kan finde et link til gruppen her. Følg linket og bed om at blive medlem af gruppen. Så godkender vi dig.

Nyhedsbrev

Nationalparken tillader sig at melde alle formidlere og guider til nationalparkens nyhedsbrev. Det giver mulighed for løbende at følge med i nationalparkens virke.

Bliv formidlingspartner

Formidlerkorpset er et åbent netværk. For de, som har lyst til at knytte sig tættere på nationalparken, og fx få lov at bruge nationalparkens logo, er der mulighed for at blive formidlingspartner. Du kan læse mere om nationalparkens partnerskabsprogram og finde et ansøgningsskema.

Hvis du vil være formidlingspartner, kan du tilmelde dig hos nationalparkkoordinator Camilla van Deurs Formann Jensen på e-mail: Obfuscated Email.

Ideer og ønsker

Formidlerkorpset fik 10 minutter til at diskutere ideer og ønsker til formidlerkorpset. Overordnet kom der følgende ideer:

  • Det ville være rart, hvis nationalparken kunne stille en form for trøje/overtrækstrøje til rådighed for nationalparkens formidlere.
  • Opdel gerne formidlerne på hjemmesiden efter temaer – så det er let at finde en relevant formidler.
  • Formidlerne har mulighed for at bidrage til, at gæsterne færdes hensynsfuldt og på en bæredygtig måde. Vi kunne tage temaet op på et møde i formidlerkorpset. Hensynsfuld og bæredygtig færdsel er en del af nationalparkens nye projekt ”Fjordland – bæredygtig formidling i sårbare naturområder”, som en af nationalparkens nye medarbejdere skal arbejde med. 
  • Roskilde Oplevelseshavn foreslår, at invitere formidlerkorpset til at opleve deres formidling. Det samme kan gøres andre steder. Gerne via nationalparken.
  • Ideer til kurser: Fortælleteknik. Brug af stemmen. Temaer om specialviden – kan også være en del af Nationalparkhøjskolen. 
  • Sammenhængen mellem naturindhold og kulturhistorien – og så den kunstneriske skildring af vores område.
  • At udnytte Lerbjergtårnet til at formidle viden om nationalparken, ved at sende udsendelser om nationalparken ud via radio.
  • Husk børnene. De skal med ud i nationalparken. Nationalparken har indsatsen "Nationalparken som klasseværelse", som vi skal igang med, når der er plads. Det er et ønske og en mulighed, at formidlerkorpset kan spille med i denne indsats.
  • Lav en stilleplan – Hvor kan folk bevæge sig hen, hvis de ønsker sig stilhed, fred og ro.

Helt i fisk

Gershøj Fiskerne fortalte om deres fiskeformidling ”Klap en fisk”. Det foregik på en helt utraditionel måde, da fjorden er frossen, fiskene slumrer derude – og Gershøjfiskernes mange plastikkar med klappefisk står stablet i skuret for vinteren. Heldigvis kunne Leif fortælle levende om fiskernes formidling for børn, unge, voksne og gamle ud fra fotos og powerpoint. Og midt under oplægget kom et festfyrværkeri af sølvfade med de lækreste smagsprøver på røget pigvar, varmrøget havørred, røget havørred mv. svævende hen foran deltagerne. Ammenam - det var lækker formidling. Tusind tak til Gershøjfiskerne for et meget inspirerende oplæg.

Vil du være med i formidlerkorpset

Vi håber, at mange af jer som mødte op fortsat har lyst til at være en del af formidlerkorpset. Hvis du ikke vil være med i korpset, så skriv til Malene på Obfuscated Email. Alle andre håber vi bare på vil være med.

Tak

Tak til alle for et flot fremmøde, gode ideer og diskussioner. En særlig tak til Gershøjfiskerne og til Gershøj Kro for godt værtsskab.

 

De bedste hilsner

 

Anders Bülow (nationalparkchef), Camilla van Deurs Formann Jensen (nationalparkkoordinator), Sofie Clauson-Kaas (naturvejleder), Nynne Sørgaard (projektleder), Liv Louise Holm (naturvejleder), Sam Christensen (opsynsmand på fjorden) og Malene Bendix (formidlingskoordinator).