Nye vandhuller ved Kisserup

Publiceret 23-08-2018

Padder, insekter og fugle får glæde af mere vand

Der blev gravet vandhuller ved Kisserup henover sommeren. Foto af Mikkel Eeg

Nu er der godt nyt til alle vandglade dyr i nærheden af Kisserup.

Henover sommeren er der nemlig blevet udgravet tre nye vandhuller på en ejendom ved Kisserup.

Søerne, som kan ses fra Hanehøjvej øst for Kisserup, er finansieret af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Lodsejer ønskede bedre natur

Vandhuls-projektet kom i stand, da nationalparken i foråret modtog en henvendelse fra ejerne af engene ved Kisserup. Ønsket var at skabe naturforbedring på ejendommen.

I samarbejde med nationalparken blev det besluttet at etablere tre vandhuller. Ejerne havde allerede selv indhentet de nødvendige tilladelser og dispensationer fra Lejre Kommune og Fredningsnævnet.

Det betød, at konsulentfirmaet Skovdyrkerne kunne grave henover sommeren, og resultatet er tre vandhuller, der nu står klar – dog endnu uden vand.

Vandhuller venter på vand

Når vandhullerne bliver fyldt med vand, vil de især gavne padder, men også vandhulsinsekter og vandfugle vil få glæde af de nyetablerede søer.

Hvornår de vandglade dyr kan pjaske rundt, ved kun vejrguderne – det er nemlig regn og anden nedbør, der skal fylde søerne op.

Og den proces vil formentlig forløbe stille og roligt henover efteråret og vinteren. 

Der iværksættes også naturpleje af arealerne omkring vandhullerne. Derfor vil der i den kommende tid blive opsat nye hegn i området, så engene omkring vandhullerne kan plejes ved afgræsning.