Udeskole, klima og verdensmål

Publiceret 21-08-2018

Kom til møde i nationalparken 1. og 2. okt.

Gummistøvlepjask. Foto: Lejre Kommune.
Foto: Lejre Kommune.

Invitation

Nationalpark Skjoldungernes Land, UdeskoleNet og Naturvejlederforeningen inviterer skolefolk fra hele landet til et møde om udeskole, klima og FN´s Verdensmål den 1. og 2. oktober.

Er du interesseret i udeskole – og i hvordan vi ruster vores børn til at gå konstruktivt ind i en grøn omstilling? Så sæt kryds i kalenderen den 1. og 2. oktober. Her mødes lærere, pædagoger og skoleforvaltningsfolk fra hele landet om udeskole og dannelse for en bæredygtig fremtid. Mødet foregår på Kattinge Værk, som ligger i hjertet af Nationalpark Skjoldungernes Land – lige ud til Roskilde Fjord og tæt ved Boserup Skov. Du kan finde program og tilmelding nedenfor.

Styrk fremtidens generationer

Hvad er det for en fremtid, som venter vores børn? Hvilken (ud)dannelse kan vi give dem, for at forberede dem bedst muligt på at være med til at skabe et bæredygtigt samfund for de mange? Og hvordan kan udeskole som pædagogisk metode spille med? Disse spørgsmål – og mange andre – vil mødets to oplægsholder professor Steen Hildebrandt og udeskoleprofessor Peter Bentsen være med til at søge svar på.

Teori og praksis

I udeskolen kobles den teoretiske undervisning inde i klasselokalet med ture og praktiske aktiviteter ude i naturen og kulturen omkring skolen. På samme måde kobler mødet praktiske aktiviteter på de teoretiske oplæg. En række naturvejledere og udeskolelærere tilbyder workshops, hvor der arbejdes ”hands on” med FN´s 17 Verdensmål, klima og bæredygtighed – med udeskole som metode.

Under åben himmel

De som kommer langvejsfra – og de som har lyst til netværk og udeliv – kan ankomme den 1. oktober om aftenen til mad over bål, netværkssnak og overnatning i shelter og sovesale på Kattinge Værk.

Samarbejde

Løsninger på komplekse problemer kræver samarbejde mellem mange forskellige kompetencer. Mødet er blevet til i et samarbejde mellem: 

  • UdeskoleNet: et uafhængigt, tværfagligt netværk af folk, som arbejder med og interesserer sig for udeskole. Netværket mødes to gange om året. Se www.udeskole.dk. 
  • Nationalpark Skjoldungernes Land: Danmarks fjerde nationalpark, som ligger på Midtsjælland i området omkring Lejre og Roskilde Fjord. Nationalparken er vært for dette møde.
  • Kattinge Værk, som er koloni og udflytterbørnehave for Københavns Kommune og vært for dette møde.
  • Københavns Kommune Børn og Ungeafdeling.
  • Naturvejlederforeningen: Foreningen for Naturvejledere i Danmark.

Program: Udeskole og dannelse for en bæredygtig fremtid

Program 2. oktober

8.00: Ankomst: Kaffe og morgenbrød på Kattinge Værk
9.00: Velkomst ved Malene Bendix (NP Skjold) og Karen Barfod (UdeskoleNet). Kort om Kattinge Værk (Anja Liebermann)
9.30: Verdensmål i skolen. Kort oplæg ved Martin Keller, Københavns Kommune.
9.45: Workshops (vælges på dagen - se boks)

Workshops:

Vild Mad og verdensmål
Madkundskab til Indskoling/mellemtrin. (Franz Holmberg, Jægerforbundet og UdeskoleNet)

Intro og gode værktøjer til udeskole
Dansk og matematik på indskolings- og mellemtrinnet (Lars, Karen B og Inge fra UdeskoleNet)

Plastik i Roskilde Fjord
Naturfag for overbygningen - Praktiske øvelser til den fællesfaglige prøve: Indsamling, sortering og dissektion af fisk (Jacob Poll fra Kattinge Værk).

Natur og verdensmål
Brobygning mellem folkeskole og gymnasium (Sofie Clauson-Kaas, naturvejleder i Nationalpark Skjoldungernes Land)

Håndværk og Design og verdensmålet Ligestilling
Mellemtrin og overbygning. (Liv Louise Holm, naturvejleder i Nationalpark Skjoldungernes Land)

Marsmission med biomonitorering 
Naturfag for mellemtrin (Tim Krat, Boserupgård Naturcenter)

Verdensmål og menneskerettigheder 
Historie og Kristendom, mellemtrin/overbygning (Laura Lundager Jensen – Professionshøjskolen København)

Spis insekter
Madkundskab/naturfag for alle klassetrin (Martin Keller, Københavns Kommune).

12.00: Udstilling af Verdensmålsprodukter fra workshops
12.30: Frokost
13.15: Verdensmålsrefleksion på rute
13.45: Tag kaffe og kage og find en plads

Eftermiddagens oplæg i spisesalen

14.00: Velkomst ved Anders Bülow, nationalparkchef, Nationalpark Skjoldungernes Land.
14.05: Kort introduktion til ”Nationalparken som klasseværelse” ved Jan Eriksen, næstformand i NP Skjold.
14.15: Oplæg: ”Udeskole og dannelse for en bæredygtig fremtid” og spørgsmål ved professor emeritus Steen Hildebrandt.
15.00: Oplæg: ”Udeskole i Danmark” og spørgsmål ved Peter Bentsen, professor ved Steno Diabetes Center.
15.45: Arbejde med bæredygtig udvikling i Københavns Kommune ved Henrik Gretoft, Bæredygtig Udvikling.
15.55: Afrunding ved Karen Barfod og Anders Bülow.
16.00: Tak for i dag

Program for 1. oktober

16.00: Ankomst, indkvartering og fælles madlavning over bål.
18.00: Aftensmad på Kattinge Værk
19.00: Kort præsentation af Kattinge Værk. Efterfulgt af et par små læringsaktiviteter med fokus på bæredygtighed. Byd gerne ind.
20.30: Aftenkaffe og åben mikrofon i larvu. Medbring selv vin/øl.

Tilmelding og pris

Tilmelding inden 1. september via linket http://flexbillet.dk/udeskolenet/event/hjj5hb/register
• Pris for medlemmer af UdeskoleNet: 150 kr. til forplejning 2. oktober. 50 kr. for forplejning 1. oktober.
• Pris for ikkemedlemmer: 200 kr. + forplejning.
• Medlemskab af UdeskoleNet: 100 kr. Meld dig ind i foreningen via linket: http://flexbillet.dk/udeskolenet