Frivillige fjerner fortsat skrald fra fjorden

Publiceret 27-11-2018

Efter endt projekt fortsætter strandoprydninger

Næste store strandoprydning bliver søndag den 31. marts klokken 10-12. Foto af Plastic Change.

Projekt Plastfri Roskilde Fjord går mod enden efter tre år med forskning, formidling og vidensdeling af plastikaffald i Roskilde Fjord. Projektet har været et stærkt samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien.

Roskilde Fjord, som er en central del af Nationalpark Skjoldungernes Land, har fungeret som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges og tackles i et naturligt økosystem, herunder hvordan lokalsamfundet kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening.

Frivillige samlede over 1000 kg skrald

For at involvere lokalbefolkningen aktivt i projektet blev der taget initiativ til tre strandoprydninger rundt om Roskilde Fjord, hvor Nationalparken blandt andet bidrog med grej og annoncering.

Mere end 200 frivillige borgere deltog i strandoprydningerne, hvor der blev samlet ca. 1335 kg affald.
Affaldet blev vejet og andelen af plastik blev indberettet til plastic Change. Den største andel af det affald, der blev fundet var plastik.

Billedtekst: Fordelingen af affald indsamlet på strandene ved Roskilde Fjord

Største skralde-syndere udpeget

Der blev i nogle af strandoprydningerne noteret fordelingen af forskellige typer af plastik. Her var nogle af de største andele emballage fra fødevarer, cigaretskodder og hygiejne produkter.

Nationalpark Skjoldungernes Land vil bruge denne viden til at formidle og vejlede om god adfærd i naturen for at reducere mængden af plastik i og ved fjorden.

Billedtekst. Fordelingen af forskellige typer af plastikaffald på strandene ved Roskilde Fjord

I løbet af projektet har forskere fra Roskilde Universitet (RUC) identificeret de største kilder til, at plastik og andet affald havner i Roskilde Fjord. Kilderne er: Henkastning af affald, akroplast som er blæst i vandet, rekreativ brug af fjorden til fx jagt og fiskeri, sant overløb fra spildevandsrensning.

Nationalparken overtager koordinering

Nationalpark Skjoldungernes Land vil gerne fortsætte det gode arbejde med strandoprydninger og involvering af lokale borgere i arbejdet med at holde Roskilde Fjord fri for affald. 

Torsdag d. 15. november var Nationalpark Skjoldungernes Land vært for et evalueringsmøde, hvor tovholderne fra de forskellige strækninger langs Roskilde Fjord delte erfaringer og gode råd til organisering af fremtidige strandoprydninger. 

Den næste store strandoprydning bliver søndag d. 31. marts fra kl. 10-12. 

Hvis du er interesseret i at være tovholder på en strækning langs Roskilde Fjord, er du meget velkommen til at kontakte nationalparkens naturvejleder, Sofie Clauson-Kaas på mail: Obfuscated Email.

Læs mere om Plastfri Roskilde Fjord og download en brochure med resultaterne fra projektet her.

Tovholderne for de forskellige strækninger langs Roskilde Fjord. Foto af Nationalpark Skjoldungernes Land.