Roskilde Golfbane får mere natur

Publiceret 01-11-2018

Blomster og vandhuller vil gavne frøer og insekter

Chefgreenkeeper Nick Bosholdt fra Roskilde Golfklub viser det nye vandhul til projektkonsulent Thomas Vestergaard fra Nationalpark Skjoldungernes Land. Foto: Nynne Sørgaard

Golfklub ønskede mere natur

Roskilde Golfbane ligger vest for Roskilde omgivet af naturrige naboer som Store Kattinge Sø, Boserup Skov og Rørmosen. 

Samtidig snor Skjoldungestierne sig gennem og omkring golfbanen. Dermed får området årligt besøg af de mange vandrere, der følger stisystemet mellem Roskilde, Boserup og Gl. Lejre.

Da Roskilde Golfklub i foråret kom med et ønske om at løfte golfbanens naturindhold, sagde Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Kommune derfor straks ja til at indgå i et samarbejde.

2000 kvadratmeter blomstermarker

Projektet er en del af en række tiltag, som golfklubben allerede har taget i forsøget på at øge naturindholdet og skabe en mere bæredygtig golfbane. På golfbanen finder man allerede en række vandhuller, vandløb og krat med slåen, hvidtjørn, eg og andre danske træ- og buskarter. 

I det nye projekt har golfbanen fået sået to nye blomstermarker på henholdsvis 1800 kvadratmeter og 350 kvadratmeter. Frøblandingen, som er sået under kyndig vejledning fra frøvirksomheden DLF, består af 28 vilde, danske urter. På den mindste af de to, nye blomstermarker er der blandet sand i jorden som et forsøg på at skabe en mere næringsfattig jord, hvor de såede arter trives særligt godt.

Nationalparken har finansieret projektet, fordi blomstermarkerne vil skabe bedre levevilkår for sommerfugle, bier og andre insekter i området. Og som en sidegevinst vil vandrere få en kønnere udsigt, når de går ad Skjoldungestierne langs golfbanen, og golfspillerne vil også kunne nyde blomsterfloret.

Løvfrøer kan hoppe i nye vandhuller

Udover blomstermarkerne har golfbanen fået gravet et nyt vandhul og et eksisterende vandhul er udvidet og forbedret. Projekterne er finansieret af Roskilde Kommune og Nationalparken.

De to vandhuller bliver en del af golfbanens netværk af vandhuller, som vil være til stor gavn for både insekter, fugle og padder.

Det er dog især den lille løvfrø, som parterne bag projektet ønsker at tilgodese med vandhullerne. Roskilde Kommune har gennem en årrække søgt at forbedre levevilkårene for den lille springpadde, blandt andet ved at udsætte 1600 løvfrøer i oprensede eller etablerede ”paddesøer” ved Boserup og Svogerslev i perioden fra 2015 til 2017.

Projektet omkring vandhullerne har derfor været under kyndig vejledning fra biolog Morten Vincent i Roskilde Kommune, og hullerne er gravet af Harald Thorsens Maskinstation med god hjælp fra Roskilde Golfklub.

Roskilde Golfklub har varetaget det omfattende koordineringsarbejde i forbindelse med etableringen af både vandhuller og blomstermarker.