Naturplejedag på Eskilsø - AFLYST grundet vejret

Publiceret 19-02-2018

Kom til naturplejedag 11. marts 9 - 16.

Kirkeruinen på Eskilsø. Foto: Ole Malling.
Kig fra Kirkeruinen på Eskilsø. Foto: Ole Malling.

Indbydelse til 8. naturplejedag på Eskilsø

Vær med til at pleje naturen på Eskilsø søndag den 11. marts 2018 fra klokken 9 - 16. Vi skal rydde overdrevsarealerne for tilgroning af tjørn, roser og andre vedplanter. Vi skal arbejde med lysningshugst omkring vandhuller og vådområder. Desuden skal vi samle affald og drivtømmer på strandene.

Naturplejedagen arrangeres af Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond, som ejer Eskilsø og beboerne på Eskilsø. Alle er velkomne - dog uden hund. Der er frokost, øl, vand og kaffe til de aktive. 

Praktisk

Vi mødes ved Skovbroen ved Østskoven på Hornsherredsiden (følg Skovvejen fra Sønderby), hvorfra der sejles i jolle over til øens havn (sejlads kl. 9 og retur kl. 16 eller efter behov/nærmere aftale). Stedkendte sejlende fra Jyllinge kan lande på kysten øst for Bovbjerg. 

Medbring fornuftig påklædning, arbejdshandsker og gerne værktøj (sav, ørnenæb, spade, gyvelsnapper (extractigator), kratrydder o.l.). Vi vil også få behov for en motorsav. 

Tilmelding

Senest d. 6. marts til: Jens Timm Jensen, Sønderbyvej 16A, 4050 Skibby. Mail: jens@timm-jensen.dk tlf. 40778249 (tovholder på vegne af Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund afd.) Skriv venligst på tilmeldingen hvilket værktøj/udstyr du medtager.

Vel mødt

Vi håber på smukt forårsvejr

Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond (Struckmannfonden) og beboerne på Eskilsø.