Væk med invasiv gyldenris

Publiceret 15-11-2018

Får, heste og kratrydder mod gyldenris ved Gl. Lejre.

Gyldenris er let genkendelig med sine gule blomster, der ses fra august til oktober. Planten vokser sig op til to meter høj og danner tætte bestande. Foto: Thomas Vestergaard-Nielsen

For flere hundrede år siden kom to arter af gyldenris til Europa. De blev bragt hertil fra Nordamerika som prydplanter på grund af deres fine, gule blomster og lange, stolte stængler. I Danmark er arten for første gang registreret i 1866.

Siden har arterne, canadisk og sildig gyldenris, spredt sig til hele landet – og dér hvor de slår rødder, udkonkurrerer de stort set alle andre plantearter.

Nationalpark Skjoldungernes Land har tidligere bekæmpet invasive arter som rød hestehov, og nu er turen kommet til den invasive gyldenris.

Kratrydder, heste og får til kamp mod gyldenris

Det cirka 1000 kvadratmeter store område, hvor sildig gyldenris skal bekæmpes, ligger lige nord for Gl. lejre. 

Her stod sildig gyldenris tæt - indtil for nylig, hvor nationalparken satte ind med kratrydder.

Først blev planten slået ned, og nu går får og heste og tramper og æder i området. Planten vil dog skyde igen – og derfor bliver det nødvendigt at finde kratrydderen frem igen. Forsøg viser, at det har god effekt med slåning omkring Sankt Hans.

Ved at gentage slåningen og lade de græssende dyr gå i området, vil planten med tiden blive ’træt’ og igen give plads til andre arter.

 

Billedet viser arealet efter slåning. Heste og får går nu i området, hvor de æder og tramper på den uønskede vækst. Foto: Thomas Vestergaard-Nielsen