Flot nominering til Ledreborg Slot

Publiceret 24-10-2018

Ledreborg Slot nomineret til smukkeste herregård.

Ledreborg Slot er især kendt for sin smukke barokhave. Foto: Ole Malling

Stem her

For enden af Danmarks længste allé ligger Ledreborg Slot. Den originale hovedbygning, den enestående barokhave og det kuperede herregårdslandskab med skov, søer og græssede marker har fået Ledreborg med i konkurrencen om at blive Danmarks smukkeste herregård.

Det er organisationen ’Historiske Huse’, der har nomineret Ledreborg Slot som én blandt 17 herregårde. Eksperterne indenfor arkitektur og herregårde gav følgende begrundelse:

”Ledreborg Slot blev bygget i 1740-45 af Lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledreborg, den daværende leder af Det Danske Kancelli under Christian VI, og har været Holstein-Ledreborg familiens domicil i over 250 år. Der er tale om et af de mest imponerende barokanlæg i landet, og de enestående terrassehaver folder sig ud som et imponerende totalteater, der i dag danner ramme om blandt andet DR’s store Slotskoncerter.”

Giv din stemme

Alle kan stemme frem til d. 2. november her. I udvælgelsen af de 17 finalister er der især lagt vægt på herregårde, som udgør velbevarede helheder med både flotte hovedbygninger og intakte kulturmiljøer omkring sig.

Med konkurrencen ønsker Historiske Huse at sætte fokus på en udvikling af herregårdene, så de igen bliver en aktiv del af lokalmiljøet og så flere og flere får mulighed for at opleve denne form for kulturarv i øjenhøjde. Historiske Huse vil gerne hylde det arbejde, som herregårdsejerne hver dag gør for at passe på bygningerne og herregårdsmiljøerne i vores fælles kulturhistoriske landskab.

Herregårdsmiljøer er en vigtig del af nationalparken

En vigtig del af Nationalpark Skjoldungernes Land er områdets godser og landskabet omkring dem. En del af nationalparkens formål er netop at arbejde for beskyttelse og synliggørelse af kulturarven, samt at befolkningen får kendskab til områdets kulturhistorie og derved motiveres til at værne om den.

Der er seks fungerende slotte og herregårde fra perioden 1400-1800 i nationalparken: Aastrup Gods, Ledreborg Slot, Skullerupholm, Sonnerupgaard Gods, Lindholm Gods og Selsø Slot. Nogle af godserne har åbent for besøg i bygninger og/eller parker og står for arrangementer i området. Bidstrupgård, Kornerupgaard og Roskilde Kloster har også haft status som herregårde.

Godserne var typisk næsten selvforsynende med skove, dyrehaver, fiskedamme, vandmøller og agerland. Det præg som herregårdene satte på landskabet i form af hovedbygninger, avlsbygninger, parkanlæg, naturområder, herregårdsmarker og alléer kan du også opleve mange steder i dag. Der drives fortsat landbrug under alle nationalparkens herregårde, men mange har også fået nye funktioner i form af oplevelsesøkonomi og restauration med udgangspunkt i det kulturhistoriske landskab.