Nyt kunstprogram kobler natur og kunst

Publiceret 21-09-2018

2 mio. til realisering af kunst i nationalparken.

Rune Bosse er en af fire kunstnere, som deltog i en indledende workshop. Foto: Rune Bosse

Med mere end 2 millioner kroner i ryggen lancerer Nationalpark Skjoldungernes Land nu som den første nationalpark i Danmark et kunstprogram, der skal skabe tværfaglige og nytænkende kunstprojekter i naturen.

Unikt kunstprogram går på tværs

Nationalpark Skjoldungernes Land har udarbejdet et kunstprogram, som i omfang og format er det første af sin slags i Danmark. Læs det her

På tværs af tre kommuner, i krydsfeltet mellem en lang række fagligheder og som en integreret del af nationalparkens udvikling skal kunstprogrammet sprænge rammen for, hvordan kunst og natur kan sammentænkes og hvordan kunsten kan bidrage til at udvikle bæredygtige løsninger.

Kunst og natur skal styrke hinanden

Kunstprogrammet tager udgangspunkt i temaerne menneske/natur og benyttelse/beskyttelse, og indeholder et forslag til en femårig handlingsplan. Handlingsplanen sætter retningen for, hvordan en række overraskende, tværfaglige og nytænkende kunstprojekter i det offentlige rum kan realiseres.

Kunstprogrammet er udarbejdet af SOMEWHERE i samarbejde med Nationalparkbestyrelsen, Nationalparkrådet og Lejre Kommunes Billedkunstråd. I spidsen for projektet er Anne Stausholm, som også sidder i Nationalparkbestyrelsen.

”Det er vores ønske, at kunsten over de næste mange år kan medvirke til at styrke nationalparkens identitet og få flere mennesker og nye målgrupper ud og opleve naturen”, siger Anne Stausholm.

Samtidig skal projektet skabe en platform, hvor kunst og natur kan beriger hinanden og kan indgå i alliancer på tværs.

”I nationalparken vil vi gerne være nytænkende og udforske potentialet for arbejdet med offentlig kunst ved at tilbyde både nationale og internationale kunstnere nye og enestående muligheder for at arbejde i det åbne landskab”, fortæller Anne Stausholm, som er landskabsarkitekt med egen tegnestue i nationalparken.

Jordhuller, performances og vandringer

Kunstprogrammet består både af konkrete kunstneriske tiltag, som nationalparken vil arbejde for at realisere og et større idekatalog med forslag til projekter og placeringer samt en lang række referenceværker.

Referenceværkerne skal inspirere til nye idéer og måder at tænke kunst ind i nationalparkens strategiske arbejde. En af nationalparkens store opgaver er at skabe balance mellem benyttelse/beskyttelse, og her kan kunsten spille en aktiv rolle både i forhold til bevaring og udvikling af naturen og formidlingen af områdets værdier.

Som eksempel kan nævnes den unge kunstner Rune Bosses ide om at skabe en stor kile i jordoverfladen for at vise den geologiske udvikling på stedet. Et museum for jord, som besøgende og skoleklasser skal bevæge sig ned i for at opleve. Værket kan placeres langs en sti og fungere som en uddannelsesstation, hvor jordlagene kan undersøges i skæringen eller i jordsøjler.

Et andet referenceværk er Olivier Grossetêtes værk Øm Kloster genopstår fra 2017, som var en del af Skanderborg Kommunes projekt eSCAPE, hvor kunst, arkæologi og turisme sammentænkes. Øm kloster blev genopført i pap med en stor indsats fra flere hundrede frivillige borgere. Gavlen rejste sig mere end 17 meter over jorden, præcist som gavlen i kirkens storhedstid. I Nationalpark Skjoldungernes Land vil et lignende projekt kunne markere enten et særligt sted eller en af de mere gemte eller glemte historiske begivenheder.

Nye løsninger på fremtidens udfordringer

Udviklingen af kunstprogrammet er støttet med midler fra Statens Kunstfond, og Nationalparkbestyrelsen har afsat 750.000 kroner til at udføre programmet. Nu har Det Obelske Familiefond yderligere bevilliget 1,5 millioner kroner over de næste fire år til at realisere kunstprojekter i Nationalpark Skjoldungernes Land, og flere fondsansøgninger er afsendt.

”Vi er jo utroligt glade for den store opbakning til programmet! Uden at afsløre for meget, så er vi da også allerede i gang med forberedelserne til de første kunstprojekter i nationalparken”, siger Anne Stausholm.

Nationalpark Skjoldungernes Land vil gerne fungere som laboratorium for bæredygtig udvikling, og vil med kunstprogrammet undersøge kunstens muligheder for at komme med ideer til nye løsninger på fremtidens udfordringer. Fx kan kunsten sanseligt bevidstgøre og formidle en lang række aktuelle natur- eller miljørelaterede emner og få mennesker tættere på naturen igen.

Kunstprogrammet, som er udarbejdet med udgangspunkt i nationalparkens indsatsområder, bygger især på input og materialer fra en workshop med fire kunstnere. Inddragelse af kunstnerne tidligt i processen har været en gevinst for programmet og nationalparken håber på at inspirere andre nationalparker og kommuner til at se kunstnere som en ressource i strategiske processer.