Køer og heste skal æde invasiv art

Publiceret 13-04-2018

Nye hegn sikrer græsning af rød hestehov

Rød hestehov vokser massivt langs åer ved Gl. Lejre. Nye hegn skal lede græssere hen mod den invasive art. Foto af Thomas Vestergaard-Nielsen

Hegn i kampen mod rød hestehov

I området omkring Gl. Lejre sker der i øjeblikket en del. Gamle hegn fjernes og nye hegn bankes op.

De nye indhegninger skal guide køer og heste hen, hvor problemerne med invasive arter er størst – nemlig langs Ledreborg Å, Kornerup Å og Lejre Å.

Her er der flere områder uden græsning, og det betyder, at der i bælter langs åerne vokser enorme mængder af den uønskede art, rød hestehov.

Lægeplante fra middelalderen er nu uønsket

Som andre invasive arter anses rød hestehov som en art, der ikke hører hjemme i den danske natur.

Rød hestehov, som oprindelig stammer fra Syd- og Mellemeuropa, blev dyrket i Danmark i middelalderen og brugt som lægeplante mod pestbylder og sår.

I dag er planten bedst kendt som et landskabsukrudt, der kan blive meget dominerende og fortrænge andre planter.

HOFOR og Nationalpark samarbejder om øget græsning

For at sikre en høj artsrigdom og for at bevare det smukke landskab omkring åerne, ønsker Nationalpark Skjoldungernes Land derfor at bekæmpe rød hestehov.

Og til at hjælpe med denne opgave får nationalparken en håndsrækning fra HOFOR, som er jordejer, samt fra de lokale forpagtere, der gerne lader deres dyr æde og trampe sig igennem bæltet af rød hestehov.

Med de nye hegn får dyrene nu cirka 12 hektar ekstra areal at græsse på, og som et forsøg fjernes hegnet visse steder ved åerne, sådan at dyrene her kan græsse helt ned til vandkanten, hvor rød hestehov står stærkt.

Nye hegn er del af større projekt

De nye hegn er bare ét tiltag i et større projekt, der overordnet skal bevare og fremme landskabelige og naturmæssige værdier og skabe bedre muligheder for oplevelser i Gl. Lejre-området.

Udover hegn er der også planer om at forbedre plejen af arealet omkring Skibssætningerne og at udskifte udtjente friluftsfaciliteter.

Endelig ønsker nationalparken at etablere en shelterplads i området.