Kæmpeløft til naturen i nationalparken

Publiceret 24-01-2018

800 hektar urørt skov i nationalparken.

Dødt ved ved Hjortesø i Bidstrup Skovene. Foto: Ole Malling.
Dødt ved i Bidstrup Skovene. Foto: Ole Malling.

En milepæl for naturen

De blå partier har i denne uge offentliggjort, hvor danskerne får mere urørt skov og anden biodiversitetsskov i de statslige skove. Der udlægges i alt 13.300 hektar og herefter vil 1/5 af statens skove være skov, hvor naturen har førsteprioritet. Det er en opfølgning på Aftalen om Naturpakken, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i 2016.

Nationalpark Skjoldungernes Land er i høj grad blevet tilgodeset med udpegning af over 800 hektar biodiversitetsskov fordelt med 613 hektar i Bidstrup Skovene og 194 hektar i Boserup Skov.

I de urørte skove (427 hektar) skal skovdriften helt ophøre, og det vil give plads til en vildere natur med flere gamle træer og mere dødt ved. Det gavner mange forskellige arter som fx svampe, mosser, laver, biller, hulrugende fugle som mejser, spætter og ugler samt pattedyr som flagermus og skovmår. De urørte skove udlægges over en periode på 10 år for løvskove og 50 år for nåleskove.

”Det er en milepæl for udviklingen af naturværdierne i nationalparken. Vi letter derfor på hatten for dette store bidrag til at udvikle Skjoldungernes Land,” siger Lars Vedsmand, som er formand for nationalparkens bestyrelse.

Vildere naturoplevelser

I de udpegede skove vil der fortsat være stier og plads til friluftsaktiviteter. Så skovgæster får rige muligheder for at gå på opdagelse i de urørte skove – og få en vildere naturoplevelse.

”Det er en fantastisk udvikling, som rummer rigtig mange muligheder for Nationalparken – også når det gælder friluftsliv, naturvejledning og mulighederne for at bruge skovene som klasseværelse”, siger nationalparkchef Anders Bülow. ”Vi glæder os nu til at samarbejde med Naturstyrelsen om den konkrete udmøntning i vores område”, siger Anders Bülow.

Giv dit besyv med

Den 2. februar 2018 sender Naturstyrelsen udpegningerne til urørt skov og anden biodiversitetsskov i offentlig høring. Høringen vil vare i otte uger. Når høringen begynder, vil der være præcise kort over udpegningerne og baggrundsmateriale på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt venligst nationalparkens bestyrelsesformand Lars Vedsmand på telefon: 2080 3502 og nationalparkchef Anders Bülow på telefon: 4045 11 54 og e-mail Obfuscated Email.