Heste og køer skaber større artsrigdom

Publiceret 28-11-2018

Nationalparken har sat to nye hegn op nær Lejre

Ved Oren Skov står hegnet nu færdigt og de islandske heste er flyttet ind. Det skaber på sigt større variation af planter. Foto: Nynne Sørgaard

Engkabbeleje, ranunkler, engkarse, gøgeurter og engforglemmigej. Det er eksempler på plantearter, der får glæde af to nye hegn, som nationalparken har sat op ved Oren Skov og Ledreborg Kildeplads.

I de nye indhegninger skal der gå heste og kvæg, og det vil fremme en mere varieret, urterig vegetation i områderne.

Større areal til Hereford kvæg

På vejen mellem Gl. Lejre og Lejre St. vil det nye hegn snart stå klar langs Ledreborg Å. Hegnet er en udvidelse af en eksisterende fold, som øges med cirka fire hektar.

På det nye areal får Hereford kvæg adgang til den højtvoksende vegetation langs åen, som er domineret af arter som fx kær-star, lyse-siv, mose-bunke og brændenælde.

Ved at trampe rundt i området og æde af den ensartede vegetation, vil der på sigt blive skabt plads til flere forskellige arter på arealet.

Hegnsopsætningen ved Gl. Lejre sker i samarbejde med HOFOR, som ejer jorden.

Heste trimmer areal ved Oren Skov

På Oren enge ved Oren Skov vil islandske heste gå på et areal, som ligger smukt i det bakkede landskab mellem togskinnerne og skoven. Også her er der tale om en udvidelse af en eksisterende fold.

De nye, cirka tre hektar, er tilgroet med især høje brændenælder, tagrør og lodden dueurt.

De islandske heste, som netop har fået adgang til det nye område, vil på samme måde som Hereford kvæget æde og trampe rundt i vegetationen og derved skabe plads til en større artsrigdom.

Projektet ved Oren skov sker i samarbejde med Ledreborg, som ejer jorden. Cyclone Hegn udfører arbejdet med at sætte hegn op både ved Oren Skov og Ledreborg Kildeplads.

Heste og køer er gode natur-plejere

Generelt er islandske heste og Hereford-kvæg gode at bruge til naturpleje, fordi de skaber områder med en artsrig plantevækst.

Modsat skaber får en mere artsfattig, græsdomineret vegetation på de fleste naturtyper. Derfor bruger man får til at holde fortidsminder ved lige og til bekæmpelse af direkte uønskede arter.

Det sker fx lige nu på et areal ved Gl. Lejre, hvor nationalparken bekæmper den invasive sildig gyldenris med blandt andet får og kratryddere.