Efterårsferien bød på hasselmus

Publiceret 30-10-2018

30 deltog i hasselmus-ekspedition i Bidstrup Skovene

Der blev lavet små hasselmus af naturmaterialer, som børn og voksne samlede på et hasselmus-løb rundt i skoven. Foto: Sofie Clauson-Kaas

Hasselmus i efterårsferien

Ondag i efterårsferien stod den på Hasselmus i Bidstrup Skovene.

Omkring 30 mennesker mødte op ved det nye shelter ved Avnstrup for at blive klogere på det lille, sjældne dyr.

Hasselmusen er et pattedyr tilhørende familien af syvsovere. Den lever i Bidstrup Skovene, hvor den vil gå i hi og sove gennem vinteren.

Snobrød, sporjagt og redekasser

I skoven blev gæsterne budt velkommen af nationalparkens naturvejledere samt repræsentanter fra DN Lejre og Naturstyrelsen.

De besøgende kunne blandt andet hjælpe skovfoged Hans Jessen med at bygge redekasser til hassemusen. Og på et løb rundt i skoven kunne gæsterne finde spor og nødder efter den lille syvsover.

Endelig var der også snobrød med syltetøj.