Fjordens fugle får brug for fred

Publiceret 22-03-2018

Vis hensyn til fjordens ynglefugle

Ynglesæsonen står for døren. Foto af Niels Jørgen Rasmussen

Vigtigt yngleområde

Roskilde Fjord er et vigtigt yngleområde for cirka 30 fuglearter, bl.a. terner, toppet skallesluger, knopsvane, edderfugl, skeand, grågås – og vadefugle som rødben, strandskade, klyde, vibe og stor præstekrave.

Fra 1. april går ynglesæsonen officielt i gang, og det betyder, at fuglene er særligt sårbare overfor forstyrrelser.

Mange af fjordens fugle bygger deres reder på jorden, og de flyver fra æg og unger, hvis en løs hund eller et nysgerrigt menneske kommer for nær. I værste fald betyder det, at ungerne sulter og dør.

Vis hensyn

Der er derfor adgang forbudt på de fleste af fjordens øer mellem 1. april og 15. juli, og kommer du i båd eller kajak, skal du holde en afstand på 50 meter til øerne.

På kysten skal du undgå at tage ophold nærmere end 300 meter fra fuglekolonierne – og gå aldrig ind i en fuglekoloni.