Film viser skovrydning set fra oven

Publiceret 19-03-2018

Se hvordan et fattigkær plejes

Skovarbejdere rydder birk og pil fra fattigkær

Unikt naturområde bevares

Tilbage i november 2017 gennemførte nationalparken et rydningsprojekt i Bjergskoven på Ledreborg Gods.

Det 0,8 hektar store område er en tilgroet sø, som har udviklet sig til den naturtype, man kalder et fattigkær, og som er en sjælden naturtype i Østdanmark.

Fattigkær er fugtige, næringsfattige områder med sur bund, og de er generelt fattige på arter.

Dog har visse arter specialiseret sig i at leve under netop de betingelser, og det gælder blandt andet tranebær, rundbladet soldug, dynd-padderokke, forskellige arter af tørvemosser og dynd-star.

Rydning sikrer artsrigdom

For at sikre en høj artsrigdom i nationalparken er det derfor vigtigt at bevare denne slags særlige naturområder. Og derfor var det nødvendigt at tynde ud i birk- og pilekrattet, som var ved at overgro området.

Det var firmaet Skoventreprenøren Aps, der stod for rydningsarbejdet, og hvordan det foregik, kan du se på drone-videoen i bunden af artiklen.

Videoen er optaget af Rune Grundahl fra firmaet Skoventreprenøren APS med musik af Marco Diallo

Beskrevet i Bogen om Hvalsø

Området, som nu er blevet ryddet, er beskrevet af Bent Gottfredsen i Bogen om Hvalsø fra 1982:

En lille nærliggende sø er i dag ved at gro til med tørvemosser, og da skoven er fredet, skulle der være mulighed for, at vi her engang med tiden skulle kunne få et lille areal med den sjældne højmoseflora. Allerede nu, hvor søen er et ekstremfattigkær, er den af stor interesse.