Biolog tæller fjordens ynglefugle

Publiceret 24-05-2018

Første tal viser fremgang i antal ynglefugle

Biolog Erik Mandrup fra Orbicon tæller fugle på blandt andet Eskilsø. Fugletællingen finansieres i år af Lejre Kommune, Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land. Foto af Sam Christensen.

Gennem de sidste mange år har der været en tilbagegang i antallet af ynglende fugle på øer og holme i Roskilde Fjord.

Det gælder bl.a. fugle som fjordterne og klyde, og det er en tendens, som Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder på at bremse og vende.

Første fugletællinger lover godt nyt

Det er biolog Erik Mandrup fra Orbicon, der gennemfører fugletællingerne på fjordens øer og holme.

Allerede nu er de første resultater kommet ind fra Eskilsø, hvor antallet af ynglende klyder slår rekord med 62 par fordelt på tre kolonier.

Derudover er der på øen blandt andet talt et ynglende havternepar, 8 par fjordterner, 12 par viber og 10 rødben-par, hvilket er en fremgang, og det lader altså til, at forholdene i år har været gode for ynglefuglene på øen.

En forklaring på fremgangen kan være, at Jyllinge Holme Jagtforening har været flittige med at bekæmpe ræv på øen.

undefined

Flere øer og holme venter

Frem til den 29. maj fortsætter fugletællingerne på fjorden, og derfor vil man kunne se de to fugletællere bevæge sig rundt på områder, hvor der ellers er adgang forbudt i fuglenes yngletid.

Mellem den 1. april og 15. juli er ynglefuglene sårbare overfor færdsel i nærheden af deres reder. Kommer mennesker, løse hunde eller støjende både for tæt på, flyver de fra æg eller unger, og det kan i værste fald betyde, at ungerne dør af sult.