Program til Nationalpark Skjoldungernes Land sætter sejl

Publiceret 07-04-2017

Kom og vær med til startskud 6. og 7. maj.

Vikingeskibe fra Vikingeskibsmuseet. Foto: Verner Karrasch.
Vær med, når nationalparken sætter sejl den 6. og 7. maj. Foto: Verner Karrasch.

Oplev nationalparken den 6. og 7. maj

Hurra! Den 1. april blev planen for Nationalpark Skjoldungernes Land vedtaget. Det skal fejres – og derfor inviterer vi alle, som har lyst, til festarrangementet ”Nationalpark Skjoldungernes Land sætter sejl” i weekenden den 6. og 7. maj 2017. Det meste foregår ude – så husk tøj efter vejret. 

Programmet er spækket af spændende ture og værksteder for folk i alle aldre. Find programmet her som pdf-fil. Og nedenfor i en kort og en lang version. Programmet er at finde i trykt form på biblioteker og besøgssteder fra ugen efter påske - og selvfølgelig på selve dagen.

Kort program

Startskud for den grønne del af nationalparken

Lørdag den 6. maj på Lejre Museum.

10.00: Velkomst med taler ved bl.a. borgmester Carsten Rasmussen.
10.30: Værksteder og ture ud i den grønne del af nationalparken.
12.00: Den sorte gryde – bålsuppe til alle
13.00: Værksteder og ture ud i den grønne del af nationalparken.
15.30: Kaffe og kage og samtale om nationalparken.
16.00: Tak for i dag.

Startskud for den blå del af nationalparken, middelalderbyen og Skovens Dag

Søndag den 7. maj på Vikingeskibsmuseet

10.00: Velkomst med taler ved bl.a. borgmester Joy Mogensen, Roskilde og borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssund.
10.30: Værksteder og ture ud i den blå del af nationalparken, middelalderbyen Roskilde og Skovens Dag.
12.00: Vikingesandwich til alle
13.00: Værksteder og ture ud i den blå del af nationalparken, middelalderbyen Roskilde og Skovens Dag.
15.30: Kaffe og kage og samtale om nationalparken.
16.00: Tak for i dag.

 

Her er et detaljeret program:

Velkommen til den grønne del af nationalparken

Lørdag den 6. maj på Lejre Museum (telt, museum og udendørs)

10.00: Velkomst

Tid og sted: 10.00 i teltet foran Lejre Museum (1).

• Velkomst ved Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune.
• Velkomst ved Lars Vedsmand, formand for nationalparkens bestyrelse.
• ”Skjoldungernes Land – myter og virkelighed”, ved Tom Christensen, arkæolog, mag. Art.
• Kong Skjold og Gudinden Gefion: ved Annemarie Krarup, historiefortæller.


10.30: Formiddag: Værksteder og korte ture:

Formiddagens værksteder

• Ravnegryden: Kog suppe og hør vikingefortællinger
Tid og sted: Fra 10.30 på engen ved Hestebjerg (2).
Formidling: Jutta Eberhards (også kaldet Japke) m.fl., Sagnlandet.

• Historiske Lege
Tid og sted: Fra 10.30 ved madpakkehuset ved museets indgang (3).
Formidling: Anna Krog, ROMU.

• Krible Krable
Tid og sted: Fra 10.30 ved søen ved vejen mod skibssætningen (4).
Formidling: Danmarks Naturfredningsforening, Lejre.

• Byg fuglekasser: Danmarks Naturfredningsforening, Lejre.
Tid og sted: Fra 10.30 på engen ved vejen mod skibssætningen (5).
Formidling: Danmarks Naturfredningsforening, Lejre.

• Kig fugle fra Skibssætningen
Tid og sted: Fra 10.30 ved skibssætningen (6).
Formidling: Solveig Jonasson og Søren Peter Pinnerup, Dansk Ornitologisk Forening.

• Kunst i landskabet: Tre værker fra nordisk mytologi.
Tid og sted: Fra 10.30 på engen på den modsatte side af side af Orehøjvej (7).
Kunstner: Anette Hoff-Jessen. O.

• Un + Une. Kunstudstilling på Galleri Gl. Lejre.
Tid og sted: Fra 10.30 på Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1A, 4320 Lejre (8).
Kunstner: Uffe Stadil Christoffersen

• Klap en hest
Tid og sted: Fra 10.30 på engen ved Hestebjerg (2).
Formidling: Dansk Islandshesteforenings lokale rideklub Geysir.

• Kaffe og en snak om nationalparken
Tid og sted: Fra 10.30 ved teltet foran Lejre Museum (1).
Formidling: Nationalparkens sekretariat, bestyrelse og råd.

Formiddagens korte ture:
• Omvisning i udstillingen ”Sagnkongernes Lejre”
Mødetid og -sted: 10.30 ved indgangen til Lejre Museum (10).
Formidling: Arkæolog, mag. art Tom Christensen.

• Landskabsvandring omkring Gl. Lejre
Mødetid og -sted: 10.30 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Hans Jørgen Lyck Larsen, Lejre Museumsforening.

• Fortællingen om en helt – sagaen om Bjovulf
Mødetid og -sted: 10.30 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Annemarie Krarup, historiefortæller.

• Naturen på Hestebjerg
Mødetid og -sted: 10.30 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Søren Grøntved, Danmarks Naturfredningsforening.

• Plante- og dyreliv i og omkring Kornerup Å
Mødetid og -sted: 10.30 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Claus Helweg Ovesen, Dansk Botanisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde.

• Christian Bayers Lejremalerier på tur
Mødetid og -sted: 10.30 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Olav Sejerøe, Lejre Historiske Forening.

• Kunst i landskab og på galleri
Mødetid og -sted: 10.30 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Dorte Philipsen, Galleri Gl. Lejre.

• Kunstrunden i Lejre.
Mødetid og -sted: Få turfolder og hør mere om Kunstrunden i Nationalparkens bod (1). Transport foregår på egen hånd.
Formidling: Åbent værksted hos 15 kunstnere i Lejre Kommune. Start hos keramikerne Per Weiss og Lene Regius (9).

• Kaffe, kage og fortællinger om Gl. Kongsgaards historie
Tid og sted: Fra 10.30 kan man gå hen og besøge Gl. Kongsgaard i Gl. Lejre, Orehøjvej 15A, 4320 Lejre (12).
Formidling: Haveholdet fra Lejre Museumsforening, ROMU.


12.00: Frokost

Ravnegryde – bålsuppe til alle som vil
Tid og sted: 12.00 ved Lejre Museum (1).
Tag også madpakke med, hvis du er meget sulten.


13.00: Eftermiddag: Værksteder, korte og lange ture

Eftermiddagens værksteder

• Historiske Lege
Tid og sted: Fra 13.00 ved madpakkehuset ved museets indgang (3).
Formidling: Anna Krog, ROMU.

• Krible Krable
Tid og sted: Fra 13.00 ved søen ved vejen mod skibssætningen (4).
Formidling: Danmarks Naturfredningsforening, Lejre.

• Byg fuglekasser
Tid og sted: Fra 13.00 på engen ved vejen mod skibssætningen (5).
Formidling: Danmarks Naturfredningsforening, Lejre.

• Kig fugle fra Skibssætningen
Tid og sted: Fra 13.00 ved skibssætningen (6).
Formidling: Solveig Jonasson og Søren Peter Pinnerup, Dansk Ornitologisk Forening.

• Kunst i landskabet: Tre værker fra nordisk mytologi.
Tid og sted: Fra 13.00 på engen på den modsatte side af side af vejen (7).
Kunstner: Anette Hoff-Jessen.

• Un + Une. Kunstudstilling på Galleri Gl. Lejre.
Tid og sted: Fra 13.00 på Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1A, 4320 Lejre (8).
Kunstner: Uffe Stadil Christoffersen.

• Kaffe og en snak om nationalparken
Tid og sted: Fra 13.00 ved teltet foran Lejre Museum (1).
Formidling: Nationalparkens sekretariat, bestyrelse og råd.

Eftermiddagens korte ture

• Omvisning i udstillingen ”Sagnkongernes Lejre”
Mødetid og -sted: 13.00 ved indgangen til Lejre Museum (10).
Formidling: Hans Jørgen Lyck Larsen, Lejre Museumsforening.

• Landskabsvandring omkring Gl. Lejre
Mødetid og -sted: 13.00 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Søren Moses, museumsinspektør, ROMU.

• Hroar og Helge – historien om to kongesønner af Skjoldungernes slægt
Mødetid og -sted: 13.00 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Annemarie Krarup, historiefortæller.

• Naturen på Hestebjerg
Mødetid og -sted: 13.00 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Søren Grøntved, Danmarks Naturfredningsforening.

• Vandretur til Snogs Kilde vest om Gl. Lejre
Mødetid og -sted: 13.00 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Karl Frandsen, DN Lejre og Lejre Historisk Forening.

• Naturpleje, kødkvæg og planteavl: Besøg Kongsgaarden i Gl. Lejre
Mødetid og -sted: 13.00 på parkeringspladsen ved Lejre Museum (11).
Formidling: Gårdejer Hans Kongsgaard Nielsen.

• Kaffe, kage og fortællinger om Gl. Kongsgaards historie
Tid og sted: Fra 13.00 besøg Gl. Kongsgaard i Gl. Lejre, Orehøjvej 15A, 4320 Lejre (12).
Formidling: Haveholdet fra Lejre Museumsforening, ROMU.

Eftermiddagens lange ture

• Omvisning på Ledreborg Slot
25 pladser. Billetter fås ved nationalparkens stand (1) ved Lejre Museum efter først-til-mølle princippet.
Mødetid og -sted: 13.30 på parkeringspladsen for enden af lindealléen tæt ved Amalieporten. Transport på egen hånd. (13).
Formidling: Philippe Bourbon

• Rundvisning i Sagnlandet
35 pladser. Billetter fås ved nationalparkens stand (1) efter først-til-mølle princippet.
Mødetid og -sted: 13.30 venter en guide ved Sagnlandets hovedindgang, slangealleen 2, 4320 Lejre. Transport på egen hånd. (14).
Formidling: Sagnlandet Lejre.


15.30: Kaffe og kage

• Kaffe og kage ved Lejre Museum – og snak med nationalparken for de som vil
Tid og sted: Fra 15.30 ved teltet foran Lejre Museum (1).
Tilstede: Repræsentanter fra nationalparkens sekretariat, bestyrelse og råd.

16.00: Tak for i dag

 


Velkommen til den blå del af nationalparken og middelalderbyen

Søndag den 7. maj på Vikingeskibsmuseets grønne arealer (telt og udendørs)

10.00: Velkomst

Sted: 10.00 i teltet på plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).

• Velkomst ved borgmester Joy Mogensen, Roskilde Kommune.
• Velkomst ved borgmester John Schmidt Andersen, Frederikssunds Kommune.
• Velkomst ved Lars Vedsmand, formand for nationalparkens bestyrelse.
• Kong Skjolds ankomst, ved fortæller Annemarie Krarup.


10.30: Formiddag: Værksteder og korte ture:

Formiddagens værksteder

• Vikingelege
Tid og sted: Fra 10.30 på plænen foran Vikingeskibsmuseet (2).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Byg båd. Familieværksted
Tid og sted: Fra 10.30 på plænen foran Vikingeskibsmuseet (3).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Fjorddetektiver: Lån grej til undersøgelse af fjorden
Tid og sted: Fra 10.30 på plænen foran Vikingeskibsmuseet (3).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Bådebyggerens værksted
Tid og sted: Fra 10.30 på Museumsøen (4).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Træskærerens værksted
Tid og sted: Fra 10.30 på Museumsøen (4).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Fjordens fisk og krabber
Tid og sted: Fra 10.30 på Roskilde Oplevelseshavn (6).
Formidling: Pia Rangan og Mette Damby, Roskilde Oplevelseshavn.

• Smag røget hornfisk
Tid og sted: Fra 10.30 på Roskilde Oplevelseshavn (6).
Formidling: Uffe Clemmensen, Roskilde Oplevelseshavn.

• Lystfiskeri i Roskilde Fjord
Tid og sted: Fra 10.30 på Roskilde Oplevelseshavn (6).
Formidling: : Keld Juul Michaelsen, Fishing Zealand.

• Kaffe og en snak om nationalparken
Tid og sted: Fra 10.30 ved teltet på plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Nationalparkens sekretariat, bestyrelse og råd.

Formiddagens korte ture:

• Sejlads i vikingeskibet Skjoldungen
14 pladser. Billetter fås ved nationalparkens stand efter først-til-mølle princippet (1).
Mødetid og -sted: Afgang 10.30 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1). 
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Familieomvisning: Handelstogt eller krigsfærd: Vikingeskibsmuseet.
Mødetid og -sted: Afgang 11.00 fra mødested for familieomvisninger på Museumsøen (5).
Formidling: Vikingeskibsmuseet. 

• Jolletur i havnen: Lån en båd og redningsveste af Vikingeskibsmuseet.
Tid og sted: Hele dagen fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (3).
Formidling: Ro selv.

• Smag på naturen med naturkogeskolen
Mødetid og -sted: Afgang 10.30 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Cæcilie Olsson, naturvejleder Roskilde Oplevelseshavn.

• Fortællinger fra den nordiske mytologi
Mødetid og -sted: Afgang 10.30 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Annemarie Krarup, historiefortæller.

• Vandretur på Sankt Jørgensbjerg til L. A. Rings motiver
Mødetid og -sted: Afgang 10.30 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Claus Helweg Ovesen, L. A. Rings Venner og Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde.

• Besøg kunstneren L. A. Ring´s hus på Sankt Jørgensbjerg
Mødetid og -sted: Afgang 10.30 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Jan Mejding og Karin Mejding, L. A. Rings Venner og Sankt Jørgensbjerg Lokalråd.

Formiddagens lange ture:

• Skovens Dag i Boserup Skov
Tid og sted: Fra 11 – 14 på Boserupgård Naturcenter, Boserupvej 82 – 84, 4000 Roskilde. Tag selv derud (8).
Formidling: Boserupgård Naturcenter.

• Livstræer: Vær med til at udpege livstræer
Tid og sted: Fra 11 – 14 på Boserupgård Naturcenter, Boserupvej 82 – 84, 4000 Roskilde. Tag selv derud (8).
Formidling: Naturstyrelsen.

12.00: Frokost

Vikingesandwich og vand til alle som vil. 
Tag også madpakke med, hvis du er meget sulten.
Tid og sted: 12.00 ved teltet foran Vikingeskibsmuseet (1).
 

13.00: Eftermiddag: Værksteder, korte og lange ture

Eftermiddagens værksteder

• Vikingelege på Museumsøen
Tid og sted: Fra 13.00 på Museumsøen (2).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Byg båd. Familieværksted
Tid og sted: Fra 13.00 på Museumsøen (3).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Fjorddetektiver: Lån grej til undersøgelse af fjorden
Tid og sted: Fra 13.00 på plænen foran Vikingeskibsmuseet (3).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Bådebyggerens værksted
Tid og sted: Fra 13.00 på Museumsøen (4).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Træskærerens værksted
Tid og sted: Fra 13.00 på Museumsøen (4).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Fjordens fisk og krabber
Tid og sted: Fra 13.00 på Roskilde Oplevelseshavn (6).
Formidling: Pia Rangan og Mette Damby, Roskilde Oplevelseshavn.

• Smag røget hornfisk
Tid og sted: Fra 13.00 på Roskilde Oplevelseshavn (6).
Formidling: Uffe Clemmensen, Roskilde Oplevelseshavn.

• Lystfiskeri i Roskilde Fjord
Tid og sted: Fra 13.00 på Roskilde Oplevelseshavn (6).
Formidling: Keld Juul Michaelsen, Fishing Zealand.

• Kig fugle fra havnen
Tid og sted: Fra 13.00 på havnen (7).
Formidling: Solveig Jonasson, Dansk Ornitologisk Forening.

• Kaffe og en snak om nationalparken
Tid og sted: Fra 13.00 ved teltet på plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Nationalparkens sekretariat, bestyrelse og råd.

Eftermiddagens korte ture:

Sejlads i vikingeskibet Skjoldungen
14 pladser. Billetter fås ved nationalparkens stand efter først-til-mølle princippet. 
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 og 14.30 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1). 
Formidling: Vikingeskibsmuseet. Ornitolog Poul Holm fra DOF sejler med klokken 13.00.

• Familieomvisning: Handelstogt eller krigsfærd
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra mødested for familieomvisninger på Museumsøen (5).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Jolletur i havnen: Lån en båd og redningsveste og ro selv
Tid og sted: Hele dagen fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (3).
Formidling: Vikingeskibsmuseet.

• Smag på naturen… med naturkogeskolen
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Cæcilie Olsson, naturvejleder, Roskilde Oplevelseshavn.

• Fortællinger fra den nordiske mytologi
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Annemarie Krarup, historiefortæller.

• At bo på Sankt Jørgensbjerg – et nutidigt boligmiljø i historiske omgivelser
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Karin Mejding, Sankt Jørgensbjerg Lokalråd og L. A. Rings Venner.

• Besøg kunstneren L. A. Ring´s hus på Sankt Jørgensbjerg:
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Jan Mejding, L. A. Rings Venner og Sankt Jørgensbjerg Lokalråd.

• Roskilde Domkirkes historie og arkitektur
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: David Høyer fra Roskilde Domkirke.

• Børnetime: På udflugt under jorden blandt kister og skeletter
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: ROMU.

• Urter mod prutter og orm – om plantemedicin og sygdomme i middelalderen
Mødetid og -sted: 13.30: Gå selv op ad bakken til Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde (9).
Formidling: ROMU.

Eftermiddagens lange ture

• Sejlads i vikingeskibet Helge
20 pladser. 2 timers sejlads. Billetter fås ved nationalparkens stand efter først-til-mølle princippet (1).
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Vikingeskibsmuseet. Ornitolog Per Frydenlund Nielsen fra Dansk Ornitologisk Forening sejler med.

• På sporet af middelalderens Roskilde – en historisk byvandring
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: ROMU.

• Kulturstrøget: Udendørs kunstværker i Roskilde Middelalderby.
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Mogens Petersen, Lejre Kunstråd.

• Sct. Hans Hospital – før, nu og i fremtiden. Vandretur.
Mødetid og -sted: Afgang 13.00 fra plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).
Formidling: Bjørn Petersen, Bjørns Naturtjeneste.

15.30: Kaffe og kage

Kaffe og kage og snak med repræsentanter fra nationalparkens sekretariat, bestyrelse og råd, for de som vil. Ved nationalparkens bod på plænen foran Vikingeskibsmuseet (1).


16.00: Tak for i dag