Kunstprogram skal skabe samspil mellem kunst og natur i nationalpark

Publiceret 28-06-2017

Statens Kunstfond støtter projektet.

Tidligere kunstprojekt i Nationalpark Skjoldungernes Land (2010)

Statens Kunstfond har sammen med Lejre Kommune bevilliget 150.000 kroner til udviklingen af et kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land. Ambitionen er at få kunst af høj kvalitet ud i naturen og sætte menneskets forhold til natur, landskab og kulturarv til debat.

Kunst og kultur er et prioriteret indsatsområde i planen for Nationalpark Skjoldungernes Land. Det er skrevet ind, at kunst skal være med til at fortolke og perspektivere nationalparkens landskabelige og historiske værdier. Men hvordan? Det skal et nyt kunstprogram for nationalparken være med til at vise. Kunstprogrammet har fået en samlet bevilling på 150.000 kr. – 27.500 kr. fra Lejre Kommune og 122.500 fra Statens Kunstfonds legatudvalg for Billedkunst. Statens Kunstfond gør i disse år en særlig indsats for at skabe kunstoplevelser af høj kvalitet uden for kulturinstitutionerne. De har en høj ambition om at få udvidet opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum kan være:

"Statens Kunstfond har valgt at støtte dette projekt, fordi samspillet mellem kunst og natur har et stort potentiale. Kunst kan gøre en forskel både i forhold til udviklingen af nye destinationer, hvor lokale og turister bliver lokket ud til helt særegne oplevelser i landskabet. Men også i forhold til vores naturopfattelse og hvordan vi gennem kunsten kan reflektere over vores brug af naturens ressourcer," udtaler Søren Taaning, formand for Legatudvalget for Billedkunst.

Kunstprogrammet skal indeholde beskrivelser af redskaber og metoder til realisering af kunstprojekter i nationalparken. Der vil samtidig fremgå forslag til konkrete kunstprojekter, som understøtter de formulerede målsætninger i nationalparkplanen.

Lokal forankring

En vigtig del af programmet er lokal forankring og inddragelse af lokale aktører. Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land har derfor nedsat en kunstgruppe bestående af repræsentanter fra nationalparkens bestyrelse, råd og Lejre Kommunes Billedkunstråd. Lejre Billedkunstråd står bag ansøgningen til Statens Kunstfond: "I modsætning til de tre øvrige nationalparker, der er navngivet efter den geografiske lokalitet, så har nationalparken på Sjælland et navn, der knytter sig til kulturhistorien. Kunstværker vil kunne gå i dialog med kulturlandskabet og åbne vores forståelse af det," siger Mogens Petersen fra Lejre Billedkunstråd.

En del af processen vil være afholdelse af en workshop og et offentligt møde.
 
Tidligere kunstprojekter i Nationalpark Skjoldungernes Land (2010).

Konsulenthjælp

Kunstgruppen skal bistå i rådgivningsbureauet SOMEWHERE i udviklingen og formuleringen af kunstprogrammet. SOMEWHERE har tidligere udarbejdet bl.a. kunststrategier for Svendborg Kommunes Områdefornyelse, Amagerbrogade og UCC Professionshøjskolen. Stenka Hellfach fra SOMEWHERE ser et stort potentiale i de tværfaglige samarbejder, som nationalparken muliggør:
 
"Kunsten kan ikke alene være med til at pege på visioner for fremtiden og give bud på menneskets forhold til naturen, men kan også være med til at skabe nye forbindelser til historien og videnskaben og stille skarpt på Nationalparkens fysiske miljøer, selvforståelse og identitet."

Yderligere information

Nationalparkchef, Anders Bülow Obfuscated Email / tlf. 40451154