Julenyt fra sekretariatet

Publiceret 14-12-2017

Læs om, hvilke projekter vi arbejder med lige nu.

Sne over Bidstrupskovene. Foto: Ole Malling.
Sne over Bidstrup Skovene. Foto: Ole Malling.

Et udvalg af projekter

Siden nationalparkens plan blev vedtaget den 1. april i år, har der været fuldt tryk på udviklingen – både af nationalparkens fundament og af projekter ude i området. For at give et indtryk af, hvad vi egentlig går og laver i sekretariatet er her et lille udvalg af de projekter, vi har i støbeskeen.

Øget afgræsning i nationalparken

Køer, heste og får på græs er en måde at skabe mere natur og større biodiversitet i nationalparken. Afgræsning giver lys og luft for engens, strandengens og overdrevets flora og fauna. Nationalparkens sekretariat har et antal græsningsprojekter på bedding - og undersøger samtidig mulighederne for at skaffe kvæg til yderligere græsning og afsætning for kød. I området omkring Lejre har nationalparken genetableret et fattigkær.

Tilbagegang for ynglefugle i Roskilde Fjord

Siden 1980érne er bestanden af ynglefugle gået tilbage i Roskilde Fjord. I samarbejde med en forsker fra Aarhus Universitet har sekretariatet sat et arbejdet i gang, som skal undersøge, hvorfor det sker. Projektet skal danne basis for et større arbejde med at forstå og om muligt imødegå tilbagegangen – og skal samtidig inddrage frivillige i at bekæmpe ræve og rotter på øer og holme i fjorden.

Kulturhistorie

I løbet af året har nationalparken sat projekter i gang, som kan være med til at bevare eller forbedre kulturarven i nationalparken. I 2017 er der fx blevet arbejdet med pleje af et stengærde langs Tadre Møllevej – og renovering af et gammelt fiskeleje ved Skovgærdet i Østskoven.

Kunstprogram

I 2017 har sekretariatet arbejdet med at udvikle et kunstprogram for nationalparken i samarbejde med rådgivningsbureauet SOMEWHERE. Der er blevet afholdt workshops og møder for og med kunstnere og kunstinteresserede. Kunstprogrammet skal efter planen være færdigt i starten af 2018.

Nye faciliteter for friluftslivet

I løbet af 2017 har sekretariatet arbejdet med udvikling af faciliteter for friluftslivet. Her er en række eksempler:

  • Nationalparken sætter et ekstra shelter og et muldtoilet op i Boserup Skov.
  • På Gershøj Havn støtter nationalparken en ny spang langs vandet til Sct. Laurentius kilde.
  • I grusgraven ved Skibssætningen i Lejre undersøger nationalparken muligheden for at sætte et shelter og et muldtoilet op i samarbejde med Naturstyrelsen.
  • Nationalparken er i færd med at undersøge mulighederne for at udvide Skjoldungestierne – og indgår i arbejdet omkring Istidsruten i samarbejde med bl.a Lejre Kommune.

Motorvejsskilte sættes op

Nationalparkens ansøgning om motorvejsskilte er nu godkendt – og processen for opsætning af skilte er i gang. Vi får lov at sætte tre skilte op. For de som kører mod vest ad Holbækmotorvejen bliver der sat et skilt op ved afkørsel 15 Gevninge. For de som kører mod øst bliver der sat et skilt op på Holbækmotorvejen afkørsel 16 Kr. Sonnerup og på Kalundborgmotorvejen afkørsel 23.

Hjemmeside

I løbet af året har vi arbejdet med at forbedre nationalparkens hjemmeside og udvide den med information, som kan give besøgende inspiration til og mulighed for at tage på oplevelse i nationalparken. I 2018 vil udvalgte dele af sitet blive oversat til tysk og engelsk, så turister også kan få glæde af den. Kig dig lidt omkring her på hjemmesiden. 

App og kort til hjemmesiden

Hen over vinteren udvikler sekretariatet en ny app i samarbejde med webbureauet Combine. Appen skal give besøgende overblik over udflugtsmål, stier og friluftsfaciliteter i området – og vil løbende kunne samle og formidle viden om natur, kultur og historie i området. Ud over at fungere på mobilen, kommer vi til at bruge appen som et interaktivt kort på nationalparkens hjemmeside.

Mere naturvejledning i 2018

I 2018 vil nationalparken kunne tilbyde en lang række ture og arrangementer for lokale og besøgende. Årsagen er, at vi i 2017 har kunnet ansætte Sofie Clauson-Kaas i en fuldtidsstilling som naturvejleder og natur- og kulturvejleder Liv Louise Holmen i kvart stilling. De to planlægger en række spændende ture og arrangementer, som vi slår op på hjemmesiden – og sender ud med nyhedsbrevet – når de er klar.

Formidlerkorps

I løbet af 2018 skal nationalparken samle et korps af formidlere, som har lyst til at være en del af nationalparkens formidlerkorps. Vi er i færd med at udvikle en god struktur. Har du lyst til at være en del af et formidlerkorps, så skriv til formidlingskoordinator Malene Bendix på Obfuscated Email.

Små film

Sekretariatet er i samarbejde med HHE Film i færd med at udarbejde 12 små film om natur og friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land. De små film skal give børnefamilier, unge og voksne ideer til selv at tage på oplevelse i nationalparken. De vil være at finde på hjemmesiden i løbet af 2018.

Porte til nationalparken

Nationalpark Skjoldungernes Land er nationalparken med de mange indgange. En række besøgssteder har tilbudt at nationalparken kan indrette en port i et af deres lokaler. Portene skal rumme en udstilling om nationalparken og om stedet – og samtidig vise videre til andre steder i nationalparken. Tadre Mølle, Boserupgaard Naturcenter, Gershøj Kro, Selsø Slot, Roskilde Oplevelseshavn, Skibby Aktive og en række andre steder, har venligt tilbudt at være pilotporte. Sekretariatet er i færd med at udvikle udstilling og indretning til portene.

Designlinje

Hvordan ser nationalparken ud? Hvad er vores signatur i landskaber, i nationalparkens porte, på papir? I samarbejde med Kurtzweil A/S og grafikbureauet Essensen er sekretariatet i færd med at finde det designmæssige greb, som kan karakterisere os. Det er et spændende arbejde.

Ny nationalparkfolder genoptrykt

I oktober udgav nationalparken en ny folder, som fortæller om nationalparken og beskriver 32 centrale udflugtsmål og besøgssteder. Første oplag på gik som varmt brød – og folderen er netop blevet genoptrykt. Du kan finde den nye folder på biblioteker og kommunekontorer. Hvis du skal bruge flere til uddelling, så bestil dem på e-mail: Obfuscated Email

Udvikling af bæredygtig turisme

Roskilde Universitet, Københavns Universitet og arkitektfirmaet Norrøn har igangsat et projekt om udvikling af bæredygtig bynær naturturisme i Nationalpark Skjoldungernes Land. Nationalparken har i løbet af året deltaget i udviklingsarbejdet. Du kan hjælpe dem til at kortlægge naturværdier og oplevelsesmuligheder i nationalparken. Klik her.

Partnerskabsprogram

I løbet af efteråret har et udvalg udviklet et partnerskabsprogram, som skal styrke samarbejdet med institutioner, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der har til huse eller virker i nationalparken. Der er udviklet et sæt af retningslinjer for nationalparkens samarbejder med partnere i og omkring nationalparken. I januar afholder nationalparken to kurser for nye partnere - den 18. januar 17 - 19 i Lejre i Familiesalen på Ledreborg Slot. 25. januar klokken 17 - 19. i Roskilde Kloster. Find tilmelding til partnerskabsprogram.

Fjordland

Nationalparken har søgt Friluftsrådet om støtte til projektet ”Fjordland”, som skal udvikle bæredygtig formidling i det sårbare naturområde Roskilde Fjord. Vi har netop fået tilsagn om knap 1.480.000 kr. til projektet, som bliver sat i gang i 2018.

Glædelig jul

Det var et udvalg af de projekter, vi arbejder med lige nu – ud over det almindelige sekretariatsarbejde. Vi håber det har givet en fornemmelse af, hvad vi går og laver.

 

Glædelig jul og godt nytår til alle. Tak for året der gik.

Julehilsner fra

Anders Bülow, Thomas Vestergaard-Nielsen, Camilla van Deurs Formann Jensen, Sofie Clausson-Kaas og Malene Bendix