Hurra! Nationalparkplanen er vedtaget

Publiceret 27-03-2017

Pressemeddelelse: Nationalparkplanen er nu vedtaget og udviklingen af Nationalparken går i gang.

Planen skaber et solidt fundament for mange års udvikling af området og favner bredt

Planen rummer indsatser inden for både natur, landskab, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning, forskning, lokalsamfund, erhverv og turisme. Planen har mange formål. Vi vil både bevare og fremme naturen i skovene, ved fjorden og på enge, moser og overdrev; gøre særlige landskabsformer synlige; renovere eller genskabe kulturværdier – lige fra stengærder til voldgrave – og etablere bedre og flere stier og faciliteter til glæde for friluftslivet. Samtidig vil vi formidle alle disse værdier på en levende måde, udvikle nye former for undervisning, fremme hensynsfuld turisme samt skabe nye fællesskaber og udvikling i lokalsamfundene.

”Vi er stolte over og glade for den nye plan – og glæder os til at komme i gang med at føre den ud i livet. Med planen i hånden kan vi skabe et solidt fundament for vores fælles nationalpark” siger Lars Vedsmand, som er formand for nationalparkens bestyrelse.

Nationalparkplanen bygger i stort omfang på de mange idéer og ønsker, som borgere, foreninger, institutioner, kommuner og mange andre interesserede har bidraget med gennem det seneste år. Alle indsatser, som beskrives i planen, skal realiseres gennem dialog, samarbejde og frivillige aftaler.
 
”Vi har forsøgt at gøre planen så konkret som muligt og samtidig give luft til udvikling af nye ideer. Vi håber, at planen vil give mange lyst til at spille ind og spille med i udviklingen af Nationalpark Skjoldungernes Land” siger Anders Bülow, som siden 1. januar har været chef for nationalparken.

Find planen på hjemmeside og biblioteker
Nationalparkplanen samler masser af viden og vil kunne bruges af alle, som interesserer sig for området. Du kan finde den endelige plan på nationalparkens hjemmeside www.nationalparkskjoldungernesland.dk.
Fra medio april kan trykte eksemplarer af planen hentes på biblioteker i området samt i nationalparkens sekretariat.

Nationalparken sætter sejl - foto: Ole Malling

Nationalpark Skjoldungernes Land sætter sejl
For at fejre den nye plan inviterer nationalparken i samarbejde med en række besøgssteder og foreninger alle ud på oplevelse i den blå og den grønne del af nationalparken. Så sæt kryds i kalenderen:
• Lørdag den 6. maj fra kl. 10-16 på Lejre Museum:
Oplev den grønne del af nationalparken med festlig velkomst, værksteder og ture ud i naturen, kulturen og historien omkring Lejre Museum.
• Søndag den 7. maj fra kl. 10-16 på Vikingeskibsmuseet:
Oplev den blå del af nationalparken med festlig velkomst, værksteder og ture ud på fjorden og ind i middelalderbyen Roskilde.

Kontakt
For yderligere oplysninger om nationalparkplanen kontakt venligst formand Lars Vedsmand på telefon: 2080 3502 og nationalparkchef Anders Bülow på telefon: 4045 11 54.