En særlig indsats for sommerfuglene

Publiceret 06-07-2017

Sommerfuglene er i tilbagegang i Danmark. Nationalparken sætter en særlig indsats i gang.

Engperlemorsommerfugl fra Hundemosen. Foto: Thomas Vestergaard-Nielsen
Den sjældne engperlemorsommerfugl. Foto: Thomas Vestergaard-Nielsen.

Sjældne sommerfugle i nationalparken

Dagsommerfuglene er i kraftig tilbagegang i Danmark, men i Nationalpark Skjoldungernes Land findes stadig værdifulde levesteder for dagsommerfugle. I Bidstrup Skovene findes nogle af landets fineste lokaliteter. Her er der set op til 30 forskellige arter på de mest artsrige skovenge og -moser. Det omfatter en række sjældne arter som fx hvid admiral, skov- og engperlemorsommerfugl, kejserkåbe og dukatsommerfugl.

Ny forvaltningsplan

Nationalparken vil gøre en særlig indsats for dagsommerfuglene. Derfor er der netop indgået en aftale med ’EntoConsult’ om at udarbejde en forvaltningsplan, som både skal indeholde generelle råd til fordel for sommerfugle og specifikke anbefalinger for 12 sårbare arter, som kræver særlig opmærksomhed. Engperlemorsommerfugl følges særligt nøje med overvågning og anbefalinger for seks udvalgte skovenge i Bidstrup Skovene. Forvaltningsplanen forventes færdig med årets udgang.

Tekst: Thomas Vestergaard-Nielsen.