Publiceret 17-02-2016

Vellykket møde mellem nationalparkråd og bestyrelse

undefined

Mandag den 15. februar mødte det ny råd for Nationalpark Skjoldungernes Land for første gang nationalparkens bestyrelse. Formålet med mødet var at klæde de nye rådsmedlemmer på til arbejdet, at få de første ideer på bordet og at rådets medlemmer og nationalparkens bestyrelse kunne møde hinanden. Om formiddagen blev rådet introduceret til nationalparken forhistorie og værdier. Hvert oplæg åbnede for spørgsmål og debat.

Velkomst

Bestyrelsesformand Lars Vedmand bød velkommen og fortalte, at bestyrelsen og sekretariat nu er godt i gang – og at alle kræfter det næste år skal bruges på at finde nationalparkens DNA og udarbejde en plan for de næste seks års udvikling af nationalparken. Ildsjæle må væbne sig med tålmodighed, for det næste år der være ro til samtale, diskussion og omtanke – så vi får udviklet en god nationalparkplan.

Nationalparkernes historie

Næstformand i bestyrelsen, Jan Eriksen, fortalte nationalparkernes historie. Den startede, da USA´s præsident Theodore Roosevelt i 1872 lagde grundstenen til verdens første nationalpark, Yellowstone i Wyoming. Vores naboer, svenskerne, var hurtige til at tage ideen op, men i Danmark begyndte vi først at beskæftige os med nationalparker i 1960érne – og nationalparkerne kom først for alvor på tegnebrættet efter Wilhelmudvalget i 2001 anbefalede større sammenhængende naturområder som en måde at styrke naturen i Danmark. Det førte til, at loven om nationalparker blev vedtaget i 2007 og så begyndte nationalparkerne en efter en at skyde op – Nationalpark Thy (2008), Mols Bjerge (2009), Vadehavet (2010) – og her sidst Nationalpark Skjoldungernes Land (2015).

Historien om Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalparkchef Poul Bjerager fortalte, at arbejdet med at få etableret en nationalpark i området har tråde tilbage til de første landskabsfredninger i 1950érne og 1960érne, hvor verden buldrede afsted, parcelhusene skød op overalt og politikerne så, at området omkring Roskilde Fjord og Lejre burde beskyttes. De mange fredninger og Wilhelmudvalgets anbefalinger fra 2001 førte til, at miljøministeren i 2003 foreslog en nationalpark i området. Arbejdsgruppen fik udarbejdet en rapport i 2005, og siden et langt træk via bl.a. forprojektet ”Skjoldungelandet”, som via 30 projekter viste, hvordan en nationalpark kan arbejde. Efter megen debat blev man i 2014 enige om at indsende hæftet ”Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land” til folketinget, som førte til oprettelsen af nationalparken i 2015.

Lodsejernes engagement i nationalparken

Bestyrelsesformand Lars Vedsmand fortalte om lodsejernes engagement. Da 80 procent af landarealet i nationalparken er privat ejet, er det helt grundlæggende for denne nationalpark, at alt arbejde sker i samarbejde med de som ejer jorden. Dette sikres bl.a. ved, at lodsejerne er repræsenteret i bestyrelsen. Hvis man har ideer til aktiviteter på et område, så er det en god ide at banke på og tale med lodsejeren om det. Det gælder også de statsligt og kommunalt ejede områder.

Præsentationer og visioner

Klokken 11 sluttede bestyrelsen sig til selskabet – og alle præsenterede sig hver i sær med navn, hvor de boede – og hvad de gerne ville arbejde for.

Ideer til nationalparken

Eftermiddagen stod i ideernes tegn. Rådets og bestyrelsens medlemmer blev delt op i 5 grupper, som debatterede og kom med ideer til de fem temaer.
• Natur og landskab
• Kulturhistorie
• Friluftsliv
• Formidling, undervisning og forskning
• Lokalsamfund, erhverv og turisme

Kom med ideer

Frem til 18. april kan alle som har lyst sende ideer ind til sekretariatet indenfor 5 hovedtemaer. Se mere her.