Nu er nationalparkrådet nedsat

Publiceret 26-01-2016
undefined
Elletræer i Lejre. Foto: Ole Malling.

Nationalparkbestyrelsen har nu afgjort sammensætningen af nationalparkrådet. Rådet skal støtte bestyrelsens arbejde med faglig og lokal viden.

Interessen for rådet har været stor. 72 organisationer, netværk og enkeltpersoner har indstillet i alt 44 personer som medlemmer af nationalparkrådet. 20 medlemmer er blevet udpeget. Bestyrelsen havde på forhånd meldt ud, at rådet skulle sammensættes, så det ville blive bredt forankret og med en hensigtsmæssig faglig og geografisk spredning. Der skulle vælges en bred vifte af folk med netværk indenfor fem emner: natur, kulturhistorie, friluftsliv, erhverv/turisme samt formidling/undervisning/forskning.

”Det har ikke været let, for der er indkommet utroligt mange gode forslag om meget relevante personer til rådet," siger bestyrelsesformands Lars Vedsmand. ”Nationalparken forventer derfor i en lidt senere fase at henvende sig til mange af de indstillede, som ikke er kommet i nationalparkrådet. Dette for at høre, om de vil være interesserede i eventuelt at indgå i parkens arbejde på anden vis. Det kunne f. eks. være som guider eller som deltagere i faglige drøftelser i særlige interessegrupper om nationalparkemner, konkrete projekter eller andet,” siger Lars Vedsmand.

Sammensætningen af nationalparkrådet blev således: 

 • Sten Asbirk (Biologiforbundet)
 • Erik Bahn (Handicaprådet i Lejre)
 • Jesper Brandt (Roskilde Universitet)
 • Jesper Fonager Uhre Christensen (Orienteringsklubberne)
 • Claus Christiansen (Vikingskibsmuseet)
 • Gordon P. Henriksen (Fishing Zealand)
 • Lars Holten (Sagnlandet Lejre)
 • David Høyer (Roskilde Domkirke)
 • Tine Kongsgaard (Gl. Lejre Bylaug)
 • Kaj Knudsen (Kano- og kajakforbundet)
 • Tim Krat (Boserupgård)
 • Henning Nevers (Dansk Islandshesteforening)
 • Sidsel Naut (Roskilde Katedralskole)
 • Tue Nygaard (Danmarks Jægerforbund)
 • Claus Helweg Ovesen (Dansk Botanisk Forening)
 • Brian Petersen (Det Danske Spejderkorps)
 • Mogens Petersen (Lejre Kunstråd)
 • Johan Scheel (Lejre Erhversforum)
 • Louise Sebro (Selsø Slot)
 • Bente Skytte (borgergruppe i Skibbyområdet).


Rådet mødes første gang midt i februar til introduktion om arbejdet og til indledende drøftelser om nationalparkplanen.
Nationalparkrådet har ikke selv beslutningskompetence, men er rådgivende for bestyrelsen i større og principielle sager.