Nationalparkrådet er konstitueret

Publiceret 02-09-2016

Nationalparkrådet har konstitueret sig selv med Gordon P. Henriksen som formand og de to næstformænd, Jesper Brandt og Tim Krat.

Formand for Nationalparkens råd, Gordon P. Henriksen.
Gordon P. Henriksen er nyvalgt formand for Nationalparkrådet.

Pressemeddelelse

Bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land udpegede tidligere på året medlemmerne af nationalparkrådet. På et nyligt konstituerende møde valgte rådet i enstemmighed Gordon P. Henriksen som formand. Tilsvarende blev Jesper Brandt og Tim Krat valgt som næstformænd.

Gordon P. Henriksen (se foto ovenfor) er bosat i Lejre og er anerkendt som formidler af friluftsliv. Han har medvirket i flere tv programmer på både DR2, DR Ultra og National Geographic Channel. Han har fokus på udbredelse af bæredygtigt lystfiskeri, hvilket han bl.a. arbejder for i sin rolle som projektleder i det kommunale samarbejdsprojekt, Fishing Zealand.

”Jeg er stolt og beæret over min nye rolle”, siger Gordon Henriksen. ”Jeg ser frem til at samle og repræsentere rådet i en lang række sammenhænge, og jeg håber på at kunne skabe yderligere fokus på Nationalparken, samt hvordan ’benyttelse’ og ’beskyttelse’ af naturen kan gå hånd i hånd.”

Jesper Brandt en af to næstformænd i Nationalparkrådet.

Jesper Brandt bor i Himmelev og er professor emeritus i landskabsøkologi og miljøgeografi på Roskilde Universitet. Han har især forsket i græsningssystemer, udvikling af agerlandets småbiotoper, godslandskabers flersidige arealanvendelse og bæredygtig udvikling af natur- og nationalparker. Det er også disse interesser, som han repræsenterer i nationalparkrådet.

”Interessen for den nye nationalpark har været overvældende”, siger Jesper Brandt. ”Det bliver ikke mindst spændende at følge op på de mange hundrede forslag som borgere, foreninger og organisationer har fremsendt som input til nationalparkplanen.”

 Tim Krat en af to næstformænd i Nationalparkrådet.

Tim Krat er leder af Boserupgård Naturcenter midt i nationalparken, hvor han har arbejdet med formidling til både skoleelever, skovgæster og foreninger.

”Jeg var faktisk formidlingskoordinator, da nationalparkprojektet Skjoldungelandet kørt, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi får gjort nationalparken operationel”, siger Tim Krat. ”En nationalpark er fantastik som forum for samarbejde, naturtiltag og formidling.”

Fakta om Nationalparkrådet

Nationalparkrådet har mødtes to gange med bestyrelsen til seminarer om nationalparkplanen. Nationalparkrådet kan rådgive bestyrelsen om større sager og sager af principiel betydning. Rådet skal medvirke til at sikre det lokale medejerskab til nationalparken. Med sine 20 medlemmer fra vidt forskellige baggrunde og interessesfærer er rådet en vigtig ressourcebase med bred viden, der kan supplere og inspirere nationalparkbestyrelsen. Læs mere om Nationalparkrådet.

Yderligere oplysninger

Gordon P. Henriksen, formand for nationalparkrådet: tlf. 2990 8770
Poul Bjerager, nationalparkchef: tlf. 4024 3246