Nationalparkchefen skifter spor

Publiceret 19-08-2016

Nationalparkchef Poul Bjerager har efter 12 års arbejde med opbygning af nationalparken valgt at gå nye veje.

Poul Bjerager
Nationalparkchef Poul Bjerager

Efter at have arbejdet for nationalparken gennem 12 år har parkens idemand, projektmager og nationalparkchef, Poul Bjerager valgt at opsige sin stilling til det nye år. 

”Arbejdet vil nu skifte karakter fra idefase, politiske processer og opbygning til, at der kommer mere vægt på drift og administration. Mine interesser ligger mest i de kreative og konceptuelle faser, så det er et godt tidspunkt nu. Jeg vil gerne kaste mig over andre missioner, arbejde på nye måder, og samtidig give plads for, at en ny chef snart kan køres i stilling” siger Poul Bjerager.

”Uden Poul var nationalparken ikke blevet en realitet. Poul har gjort en kæmpe og meget kvalificeret indsats, som har været baseret på hans usædvanligt brede og solide erfaringsbaggrund. Han har stædigt holdt fast gennem alle projektfaserne, og har udvist store diplomatiske evner, også da vi fra lodsejerside på et tidspunkt viste børster”, siger Nationalparkbestyrelsens formand, Lars Vedsmand.

Poul Bjerager: ”Jeg vil naturligvis følge nationalparkens udvikling og som borger nyde dens herligheder og gode tilbud. Og så glæder jeg mig til at arbejde selvstændigt som projektrådgiver. Privat vil jeg realisere nogle af mine både gamle og nye kultur-projektdrømme i national skala indenfor traditionsmusikkens verden”.

Fakta om Poul Bjerager

Poul Bjerager trapper ned fra når nationalparkplanen er sendt i offentlig høring senere på året. Denne plan udgør strategier og projektmål for nationalparkens indsatser over de kommende seks år.

Poul Bjerager er 65 år og bor i Roskilde. Har arbejdet som landinspektør og byplanlægger i Roskilde, organisationskonsulent i Kommunernes Landsforening, Danida chefrådgiver i Nepal, direktør i Solrød Kommune og kommunaldirektør i Hvalsø Kommune.

Poul Bjerager er også en kendt profil i traditionsmusikken. I 2011 blev han nordisk mester i folkemusik, i 2014 Rigsspillemand og derpå Ridder af Dannebrog.