78 forslagsstillere har indsendt ideer og forslag

Publiceret 11-05-2016

Tak for 450 ideer til den nye nationalpark.

Bolund og strandeng i maj. Foto: Ole Malling.
Bolund og strandeng i maj.

Den offentlige idéfase, hvor alle har kunnet indsende tanker, idéer og forslag til nationalparkplanen, udløb d. 18. april. Fra næsten 80 forslagsstillere er der indkommet i alt 450 enkeltforslag til nationalparken.

"Det er overvældende", siger formand for nationalparkens bestyrelse Lars Vedsmand, med tak til de mange engagerede forslagsstillere. "Der er kommet rigtig mange gode forslag, og langt de fleste ligger fint i tråd med de tidligere oplæg om nationalparken. En del af forslagene er så konkrete, at vi i den kommende tid vil orientere de relevante lodsejere og sondere, om forslagene kan have deres interesse," siger Lars Vedsmand

Det er i sidste ende nationalparkens bestyrelse, som afgør, om forslagene kan komme med i nationalparkplanens katalog over projekter, der kan arbejdes videre med. En betingelse er, at de passer med nationalparkens overordnede mål og politikker. Senere på året vil nationalparkens bestyrelse sende et forslag til nationalparkplan i høring i 12 uger.