Forenings- og borgermøder om oprettelse af nationalparkråd for Skjoldungernes Land

Publiceret 13-11-2015

Nationalpark Skjoldungernes Land afholder tre forenings- og borgermøder om oprettelse af et nationalparkråd, der skal sikre bred lokal forankring af nationalparkens arbejde og rådgive bestyrelsen i sager af større eller principiel betydning.

Der afholdes i den kommende tid tre forenings- og borgermøder i Nationalpark Skjoldungernes Land. På møderne kan foreninger og borgere høre mere om mulighederne for at indstille medlemmer til det nationalparkråd, der er ved at blive nedsat. Rådet skal sikre bred lokal forankring af nationalparkens arbejde og rådgive bestyrelsen i sager af større eller principiel betydning.

Møderne afholdes 3 forskellige steder i nationalparken:

  • Torsdag d. 19. november kl 19 på Allerslev Skole, Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre
  • Mandag d. 23. november kl 19 på Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
  • Torsdag d. 26. november kl 19 i Sognegården, Selsøvej 4, 4050 Skibby

Nationalparkens bestyrelse har besluttet, at rådet skal bestå af tre medlemmer fra hvert af disse emneområder: A. natur, B. kulturhistorie, C. friluftsliv, D. erhverv og turisme og E. formidling, undervisning og forskning. Hertil kommer, at bestyrelsen kan udpege op til 6 yderligere
enkeltmedlemmer. På selve mødet og frem til d. 4. januar 2016 kan der indleveres forslag om udpegninger til nationalparkrådet.

På mødet gives endvidere en første orientering om nationalparkens kommende arbejde med den lovpligtige nationalparkplan. Processen og arbejdet med planen er omfattende og vil i bedste fald tidligst kunne afsluttes ved udgangen af 2016.

Aftenens program:

  • Der serveres let forfriskning ved indgangen.
  • Gennemgang af principper og proces for udpegning af rådets medlemmer
  • Gennemgang af proces og tidsplan for arbejdet med nationalparkplanen. Derefter afholdes emnemøder i fem café-miljøer for: A. natur, B. kulturhistorie, C.friluftsliv, D. erhverv og turisme samt E. formidling, undervisning og forskning. Her har foreninger og enkeltpersoner mulighed for ”at finde hinanden” og at drøfte kandidaturer til nationalparkrådets pladser. I postkasser kan indleveres forslag om nationalparkrådet m.v.
  • Opsamling i plenum.


Forslag om plads i nationalparkrådet skal indsendes på Obfuscated Email senest d. 4. januar 2016

Relevant baggrundmateriale kan findes her: