Le-Festival på Kildeengen

Publiceret 03-08-2019

Sving leen i Bidstrup Skovene den 7. september

Den 7. september 2019 inviterer vi til Le-Festival, hvor du kan prøve at svinge en le, lære om redskabet og høre om, hvad le-slåning kan gøre for naturens ve og vel.

På Kildeengen i Bidstrupskovene bliver græsset slået med le og fjernet et par gange hver sommer.

Ved at slå arealet, gives der plads til biologisk mangfoldighed ved at fjerne de høje græsser, som ellers overskygger og kvæler alt andet. Når vi skaber lys og luft og fjerner nærringsstof fra engen, vil mere sjældne og sårbare planter komme op af jorden, og år efter år takker engen med flotte orkidéer og andre blomster, der får lys og plads til at gro, og som lokker sjældne insekter til.

Kildeengen passes af Kildeengens Høslætlaug, der denne dag viser håndværket frem og byder jer velkommen til at give en hånd med på engen. I kan her prøve kræfter med det gamle håndværk, udvikle kompetencer og høre om engens natur og historie.

Fællesskab skaber festival

Hvis du er nybegynder med le eller skal have finpudset din teknik, så kan du melde dig på et hold med instruktør.

Le-Festivalen er en dag, hvor vi sammen løfter de opgaver, der skal til, for at vi får en hyggelig dag i dette særlige fællesskab. Det betyder, at deltagerne forud for dagen vil få tilsendt en liste med opgaver, som man kan skrive sig på. Det vil f.eks. være kagebagning, opvaskehold eller kaffebrygning.

Det er gratis at deltage i Le-Festival, og vi sørger for frokost, kaffe/te og aftensmad som tak for jeres indsats med at pleje engen.

Aftensmad skal man sørge for at tilmelde sig til separat, da vi gerne vil undgå madspild.

Program

09:00 Ankomst og tjek-ind

10:00 Velkomst og sikkerhedsinstruktion

10:30 Le-slåning og instruktion på Kildeengen

12:00 Frokost

12:30 Le-slåning fortsættes/Hør om blomster og insekter på engen ved Søren Grøntved

15:00 Kage og kaffe

16:00 Engen ryddes for græs og redskaber

18:00 Middag

Tilmeld dig her

Find parkering

Vi glæder os utrolig meget til at se jer på Kildeengen lørdag d. 7. september 2019 til en skøn dag i skoven. At svinge en le er godt for krop, sjæl og natur!

Le-Festival arrangeres af Nationalpark Skjoldungernes Land, Kildeengens Høslætlaug, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen.