Skovens Dag i Bidstrup Skovene

Publiceret 01-05-2018

Tag i skoven med skovfogeden, biologen, naturvejlederen - og en hest - den 6. maj fra 10 - 14.

Urørt skov. Foto: Ole Malling.
Oplev urørt skov i Bidstrup Skovene. Foto: Ole Malling.

Mød biologen og skovfogeden

De vil fortælle om Bidstrups skovenens forvandlinger fra udpint græsningsland, over intensivt udnyttet produktionsskov, til nu hvor skoven især skal være med til at sikre naturen.

Bidstrup skovene rummer mange spændende steder med et stort naturindhold. Det vil biolog Søren Grøntved viser eksempler på. Du kan høre om spændende planter, sjældne sommerfugle og naturpleje, hvor mange frivillige giver naturen en hånd.

Naturstyrelsen er i gang med en stor landsdækkende plan, hvor større skovarealer skal omlægges, så de bedre kan sikre naturindholdet. Bidstrup skovene indgår i disse planer. Skovfoged Hans Jessen vil vise eksempler på hvad der vil komme til at ske i skoven, de kommende år.

Planerne spænder lige fra områder hvor naturens slippes løs, så de over tid vil udvikle sig til en dansk version af en urskov. Områder der skal plejes, så de giver gode livsvilkår for så mange dyr og planter som muligt. Endeligt er der områder, hvor det fortsat vil være et væsentligt mål at producere træ. Planer hvor både biologen og skovfogeden kommer på banen.

Planerne skal først til at lægges nu, så du har mulighed for at komme med dine forslag til hvad der skal ske. Vi skal jo både sikre udviklingen af en spændende righoldig natur, og vore muligheder for at komme ud og nyde den.

Mød en arbejdshest

Få syn for sagen og vær med til at pleje vores natur. Vi har hidkaldt et par stærke arbejdsheste og den dygtige kusk Rene Larsen som vi sammen med skal slæbe et par stammer ud af skoven på skånsom vis og som i de gode gamle dage hvor heste var drivkraft. Når vi bruger heste istedet for larmende diseldrevne maskiner til naturpleje skåner vi både miljøet, freden i skoven, skovbunden og åbner mulighed for at pleje på fredede områder hvor der ellers ikke må eller kan køre maskiner.

Mød Naturvejlederen

Liv fra Nationalparken står klar til at ta godt imod både store og små når vi sammen skal lære om summende insekter og søde hasselmus og hvorfor de også er vigtige for naturen og os. Hvad laver de og hvor bor de? Hvordan kan vi hjælpe dem ude i naturen og i vores egen have eller altan? Alt det og meget mere kan du finde ud a på Skovens dag. Så kom med ud og bor huller, eller save, eller grave og forundres, når vi sammen skal lave nye hjem til nogen af alle de små dyr og insekter. 

Praktisk

  • Tid og sted: Skovens Dag den 6. maj fra klokken 10 - 14.
  • Mødested: Parkeringspladsen ved Avnstrup Centret.
  • Påklædning: Efter vejret.
  • Husk: Medbring evt. lidt mad og drikke.