Naturplejedag Eskilsø 3. oktober

Publiceret 13-01-2020

Grib kratrydderen og hjælp til på fuglenes ø!

Frivillige Eskilsø. Foto: Sofie Clauson-Kaas

Kom med til naturplejedag på Eskilsø! Oplev den fantastiske ø i Roskilde Fjord og hjælp med at holde den fri for affald og uønskede vækster.

Opgaver: Rydning af overdrevsarealer for tilgroning med tjørn, roser, engbrandbæger og andre planter. Og rydder op på strandarealer, så der ikke flyder drivtømmer og diverse affald. Desuden er der behov for oprydning på strandarealer, så som indsamling af drivtømmer og diverse affald.

Der er frokost, øl og vand, kaffe m.v. til de aktive. Det vil også være mulig at spise vegetarisk.

Naturplejedagene bliver arrangeret af Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond (Struckmannfonden), beboerne på Eskilsø og DN Frederikssund. 

Praktisk

Mødested: Skovbroen ved Østskoven på Hornsherredsiden (følg Skovvejen fra Sønderby), hvorfra der sejles i jolle over til øens havn. 

Tidspunkt: Kl. 9 og retur kl. 16 eller efter behov/nærmere aftale

Pris: Turen er gratis, men kræver tilmelding. Alle opfodres til at betale 30 kr. ved indgangen til slotshaven, der går til vedligeholdelse af parken. Tilmeld dig via Billetto

MedbringFornuftig påklædning, arbejdshandsker og gerne værktøj (sav, ørnenæb, spade, gravegreb, gyvelsnapper (extractigator), kratrydder o.l.)

Alle (dog ikke hunde og ræve) er velkomne!

 

Tilmelding

Tilmelding senest tirsdag d. 29. september til: Jens Timm Jensen på mail: jens@timm-jensen.dk eller tlf. 40778249.

Anmærk venligst på tilmeldingen hvilket værktøj/udstyr du medtager.