Sort måne

Ved Store Kattinge Sø kan du opleve troldænderne om vinteren. De trækker ned fra Nordskandinavien og Rusland for at overvintre på det isfrie område. 

20.000 troldænder ved Kattinge Sø

Om vinteren er troldanden en af de mest almindelige fugle i Roskilde Fjord. Om dagen samler de små sorte ænder sig i store, tætte flokke, der hviler på søerne i området. Den vigtigste rasteplads i området er Store Kattinge sø, der ligger lige syd for fjorden. Her kan der ligge op til 20.000 troldænder i en flok.

Hele dagen svømmer de omkring og laver ikke så meget. Men en time efter solnedgang, når det er blevet rigtig mørkt, så letter hele flokken og trækker i samlet trop fra søen ud på fjorden for at søge føde. Er man så heldig at stå der på vejen mellem fjorden og søen – f.eks. ved fuldmåne i januar – ja, så kan man opleve suset fra titusindvis af vinger, når troldænderne trækker forbi månen på deres vej mod ædepladserne på fjorden. Det kalder de lokale ”Sort måne”.

Den sorte badeand

Troldanden ser ret sød ud. Den er lille og sort og har nærmest form som en badeand. Hannen er let at kende med sine hvide sider og en fin lille nakketop. Hunnen er mere uanseeligt brun med en lidt mindre top. Begge har de gule øjne, et blåligt næb og lys bug.

Troldanden er en dykand. Det betyder, at den først og fremmest leder efter føde under vandet. Med et lille hop og næbbet forrest forsvinder troldanden ned under vandoverfladen og kan med svømmefødderne som eneste drivkraft nå ned på mellem tre og seks meters dybde i sin søgen efter muslinger, snegle og orm. I Roskilde Fjord er det særligt de små blåmuslinger, der må stå for skud. De findes på store dele af bunden i den lavvandede fjord. Seks meters dykkedybde er ikke meget for en dykand.

Vintergæst i Danmark

Troldanden er først og fremmest vintergæst i Danmark. Den kommer hertil på træk i oktober fra Sibirien, det nordlige Rusland og Skandinavien, hvor den yngler – og overvintrer ved Europas vestvendte kyster og i middelhavsområdet. Danmark er et vigtigt overvintringsområde – og hver vinter søger 150.000 troldænder til vores søer og fjorde. Den samlede vinterbestand af troldænder i Roskilde Fjord er på 35.000 fugle – og fjorden huser således mellem tre og fem procent af samtlige troldænder på den nordvesteuropæiske trækrute.

I løbet af foråret forlader de fleste troldænder landet igen og trækker nordpå mod deres yngleområder. Men et lille og stadigt stigende antal bliver her i Danmark og lægger æg.

Oplev Sort Måne

Hvis du vil opleve Sort måne, så gå ud i vinternatten til et sted, hvor troldænderne raster i flok – det kunne være i fugletårnet ved Store Kattinge Sø. Du skal være der lige før solen går ned, så du kan se, hvor flokken befinder sig. Vent en time, mens solen forsvinder, på trækket mod fjorden, suset og den sorte måne.

Fremgang i bestanden

I 1904 blev de første ynglende troldænder registreret i Danmark. Siden er bestanden af ynglepar vokset stødt og roligt – og i dag skønner ornitologerne, at vi har mellem 1000 og 2000 par redebyggere. Fremgangen skyldes sandsynligvis vandremuslingen – en af troldandens yndlingsspiser – som er indvandret fra Sydøsteuropa.

I Roskilde Fjord findes en lille bestand på omkring 40 ynglepar på øer og holme i Lejre Vig.

Tekst: Malene Bendix
© Foto: Troldænder i Salvadparken; Ole Malling. Trolænder tæt på; Niels Jørgen Rasmussen.