Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Partnerskabsprogram

Nationalpark Skjoldungernes Land har som mål at understøtte en udvikling i det lokale lokalsamfund - herunder det lokale erhvervsliv. Derfor tilbyder nationalparken lokale aktører at blive Nationalparkpartner.

Udvikling gennem samarbejde

Nationalpark Skjoldungernes Land ønsker at udvikle samarbejdet med de lokale institutioner, virksomheder og organisationer og de enkeltpersoner, der bor eller arbejder i nationalparken, gennem en fælles identitet og tilhørsforhold til nationalparken. Derfor indgår nationalparken partnerskaber og deler branding effekten med lokale aktører, som leverer ydelser eller produkter af en høj kvalitet i tilknytning til nationalparken.
I Nationalparkplan 2017-23 for Nationalpark Skjoldungernes Land står det, at nationalparken vil arbejde for at stimulere udvikling, salg og markedsføring af særlige produkter og tjenester, der understøtter nationalparkens formål og målsætninger.

Partnerkategorier

Nationalpark Skjoldungernes Land har fem partnerkategorier.  Du kan læse mere om kategorierne, de tilhørende retningslinjer - og ansøgningsskema - længere nede på siden:

 • Formidlingspartner
 • Servicepartner
 • Forsknings- og uddannelsespartner
 • Produktpartner – food
 • Produktpartner – nonfood

Sådan ansøger du/I

 1. Udfyld og indsend en motiveret ansøgning via den digitale formular nedenfor. Ansøger vil modtage en kopi af ansøgningen via mail.
 2. Det nedsatte Partnerskabsudvalg vil vurdere ansøgningerne løbende. Endelig godkendelse af partnerskab vil ske to gange årligt ved et møde i udvalget.
 3. Såfremt ansøger bliver godkendt til partnerskab vil der medfølge en tilmelding til det obligatoriske introduktionskursus.
 4. Ved godkendelse af partnerskab og deltagelse i introduktionskurset vil partneren modtage nærmere information om det videre forløb.
Ansøgningsskema

 

Nuværende partnere

Nationalpark Skjoldungernes Land indgår partnerskab med lokale formidlingsinstitutioner, virksomheder og producenter i nationalparken.

I januar 2018 godkendte Partnerskabsudvalget 35 nye partnere. 

Se listen over nuværende partnere her!

Introduktionskursus

Der afholdes introduktionskursus for alle, der ønsker at blive Partner med Nationalpark Skjoldungernes Land. Kurset er obligatorisk for nye partnere og et tilbud til nuværende medlemmer af partnerskabsprogrammet. Kurset bliver afholdt hvert år i januar et nyt sted i nationalparken.

Tilmelding sker via ansøgningsskemaet her på siden.

 

Forventninger til partnere - generelt

Som forudsætning for partnerskab i Nationalpark Skjoldungernes Land er følgende generelle retningslinjer og specifikke forventninger opstillet:

 • Partnerne skal have tilknytning til Nationalpark Skjoldungernes Land og gennem deres virke understøtte bekendtgørelsens formål og målsætning for nationalparken
 • Partnerne skal benytte og deltage aktivt i de aktiviteter og tilbud som Nationalpark Skjoldungernes Land stiller til rådighed for partnerkategorien (kursustilbud)
 • Partnerne skal formidle viden om Nationalpark Skjoldungernes Land
 • Partnerne skal omtale Nationalpark Skjoldungernes Land på egen web med minimum logo og link
 • Partnere skal distribuere Nationalpark Skjoldungernes Lands informationsmateriale
 • Partnerne skal medvirke til, at der tages hensyn til Nationalpark Skjoldungernes Lands lodsejere, landsbymiljøer, natur, kulturhistorie og nationalparkens gældende værdisæt
 • Partnerne skal overholde gældende regler og love

Beskrivelse og retningslinjer

Partnerskabsprogrammet skal sikre, at de interessenter, som ønsker at drage fordel af nationalparkens brand og logo, leverer produkter og ydelser af en høj kvalitet og med en klar forbindelse til Nationalpark Skjoldungernes Land.

For at muliggøre dette stiller nationalparken en række krav, ydelser og uddannelsestilbud til rådighed for dem, der ønsker at indgå i et partnerskab.

Ud over kursustilbud får alle partnere tilbudt merchandise-pakker og får del i brandingen af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Du kan læse beskrivelsen af de forskellige partnerkategorier og muligheden for at få tilladelse til at benytte nationalparkens logo i dette dokument:

Beskrivelse af Partnerskabsprogram

 

Design af logo

Nationalparken fik ved indvielsen i marts 2015 overrakt sit logo af H.K.H. prins Frederik.

Alle de danske nationalparker har fået designet et logo med en stilistisk fremstilling af de elementer, som karakteriserer den pågældende nationalparks natur. I Nationalpark Skjoldungernes Lands logo fremstår af fjordlandskabet med skove, natur, marker, fjord, holme og fugle.

Som eneste nationalpark rummer dette logo en mytisk figur, Skjoldungefiblen, der symboliserer denne nationalparks stærke kulturhistorie.

Kongekronen viser nationalparkens statslige forankring.

Skjoldunge-fiblen

Dette sølvsmykke fra Skjoldungernes tid omkring år 600 blev fundet ved Gl. Lejre tilbage i 2004; det gav allerede dengang inspiration til nationalparkens logo.

Nationalpark Skjoldungernes Land er den eneste danske nationalpark, hvor en mytologisk figur som denne indgår i det officielle logo. Fiblen forestiller en slange eller fugl med to hoveder, som bider sig selv i halen, hvormed der dannes et uendelighedstegn. Det passer godt til en nationalparks lange perspektiv både bagud og fremad.

Smykket er et eksempel på flot kunst skabt af ånd og hånd af en af vore forfædre – en dygtig kunsthåndværker.

© Foto: H.K.H; Poul Bjerager, Skjoldungefiblen; ROMU