Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Udvikling og samarbejde

Nationalpark Skjoldungernes Land er både et storslået natur- og kulturområde og en fond, som står for at udvikle nationalparken. Samarbejdet mellem de lokale aktører er afgørende for, hvordan nationalparken udvikler sig. Kodeordene er planlægning, frivillighed og lokal medindflydelse.

Tæt samspil

Nationalpark Skjoldungernes Land bliver skabt i et tæt samspil mellem nationalparkbestyrelsen og lokalsamfundet, Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner, Naturstyrelsen, organisationer, lodsejere, naturgæster samt andre interessenter.

En nationalpark bliver i sagens natur ikke skabt fra den ene dag til den anden, men er resultatet af en langsigtet planlægning og udvikling over en længere årrække. Derfor er lokal og folkelig inddragelse i udviklingen væsentlig. En opgave som nationalparkens bestyrelse og sekretariat tager sig af.

Lokal udvikling

Lodsejere i nationalparken har muligheder for at indgå frivillige aftaler med nationalparkbestyrelsen. Formålet med sådanne aftaler er at skabe bedre vilkår for udvikling og styrkelse af natur, landskab, kulturhistorie og friluftsliv – og kan f.eks. omhandle særlig drift af arealer, pleje af fortidsminder eller friluftsfaciliteter.

 

Nationalparkbestyrelsen

Bestyrelsen har en aktiv rolle bl.a. ved at indgå samarbejdsaftaler, partnerskaber og aftaler om sponsorering, som kan medvirke til en styrket udvikling i nationalparken, herunder bl.a. styrke samarbejdet om lokale initiativer, der kan fremhæve, bevare og udvikle områdets karakteristiske natur.

Medlemmerne af bestyrelsen skal så vidt muligt have en tilknytning til området, så man sikrer den lokale forankring.

Nationalparkbestyrelsen og dens sekretariat skal sikre den daglige administration af nationalparken og skal blandt andet lave en nationalparkplan. Bestyrelsen sørger for, at arbejdet foregår i tæt dialog med borgere, private lodsejere, interesseorganisationer, stat, region, kommuner, selvejende institutioner og andre med interesse for nationalparken. Nationalparken har etableret et råd, som er en central rådgiver.