Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Sort måne

Ved Store Kattinge Sø kan du opleve troldænderne om vinteren. De trækker ned fra Nordskandinavien og Rusland for at overvintre på det isfrie område. 

I dagtimerne hviler troldænderne på søen, men en time efter solnedgang letter flokken for at trække ud på fjorden for at søge føde. Det er et betagende syn at se 20.000 troldænder i flugt som "Sort Måne".

Troldanden

Hannen er let at genkende med sin sorte overside, sine hvide flanker og den karakteristiske nakketop. Hunnen er mere brun og mindre iøjnfaldene end hannen. For eksempel har hunnen mindre nakketop end hannen.

Troldanden lever især af bunddyr som snegle, muslinger og orme, som den dykker efter. 

Troldanden har haft stor fremgang som skyldes indvandringen af vandremuslingen, samtidig med en øget tilførsel af nærringstoffer til søer og moser har givet flere rørskovsplanter og dansemyggelarver, hvilket betyder flere redesteder og mere føde til ællingerne.