Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nebbe Voldsted

Et middelalderligt voldsted, vandmølle, stampe-værk og cellulosefabrik.

Borg fra 1300-tallet

På tangen mellem de nu tørlagte fjordarme blev der i 1300-tallet anlagt en borg, en adelig hovedgård, ved navn Nebbe Slot. Navnet er sammenfaldende med Næppet, som er den lange højderyg fra Lejre i syd til Bognæs i nord, og som fortsætter som Skuldelev Ås.

Borgen er nævnt første gang i 1315 som del af et større godskompleks ejet af Hvideslægten. Fra borgen kunne man bl.a. kontrollere trafikken fra Hornsherred over Bognæs’ Færgebro Rev og videre mod Roskilde. Som andre borge skiftede også Nebbe Slot hænder flere gange. Blandt ejerne var Svanholm, Kalundborg Slot og Sonnerup Gård.

Ture ved voldstedet

Området er fredet og der er offentlig adgang til voldstedet. Info-tavle på stedet fortæller slottets historie. I området er der ud over voldstedet og de gamle industrianlæg, fugletårn, adgang til Boserup Skov og nogle fine muligheder for gåture, hvor man kan opleve gamle frugtplantager, det gamle Boserup Tuberkulose Sanatorium, Roskilde Fjord m.m.

Slottets historie

I midten af 1300-tallet var kong Valdemar Atterdag ejer af Nebbe Slot. I oktober 1375 ejede kong Valdemars datter Margrethe 1. Nebbe Slot. Hun så gerne, at hendes søn Oluf blev konge, og for at formilde Roskildebispen Niels Jespersen Ulfeldt overlod hun skatterne af Sømme og Ramsø herreder, tre fjeredele af Roskilde by, samt Nebbe Slot til bispestolen i Roskilde. Resten af Roskilde ejede Roskildebispen i forvejen. Voldstedet gik hurtigt i forfald. Roskildebispen havde i forvejen Bistrup Gods, der lå i samme område og der, hvor Sankt Hans Hospital ligger i dag.

Vandmølle og papirproduktion

Kattinge Værk ligger på dele af Nebbe Slots område. Her var der fra 1200-årene og flere hundrede år frem en vandmølle. På samme sted har vandkraften drevet et stampeværk, hvor uldne stoffer blev valket, så de blev tætte og vandafvisende.

I nyere tid har værket været brugt til papirproduktion, hvor tømmer fra Norge blev skibet ind gennem den snævre Kattinge Vig. En lille jernbane bragte tømmeret det sidste stykke fra brohovedet og ind til værket. Både brohoved og jernbane anes stadig i landskabet. Bygninger og landskabet omkring Kattinge Værk ejes af Københavns Kommune.