Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Ledreborg Slot

Ledreborg Slot er et traditionelt slot med landbrug og skovdrift. Derudover er der en enestående natur i området. 

Landskabet omkring Ledreborg er kuperet med mange søer, enge og åløb, og især området lige omkring slottet og området vest for slottet er skovrigt. “Lejregård” er første gang omtalt i 1505. Men gårdens historie går længere tilbage, og middelalderens Lejregård lå formentlig lidt nordvest for Ledreborgs nuværende placering. Forbindelsen med de magtfulde stormænd i Lejre i den sene jernalder og i vikingetiden er uklar, men der er god grund til at tro, at Ledreborgs historie og jorde i et vist omfang afspejler lejrekongernes. 

De mange landskabstyper i området giver et rigt og alsidigt dyreliv med de naturligt hjemmehørende pattedyr, fugle, fisk, padder og krybdyr. Grævling er lidt af et karakterdyr for skovene syd for Hvaløs, hvor der findes store, gamle systemer af grævlingegrave. Hasselmusen har også et af sine få ynglesteder i landet i disse skove, dog er skovene for nyligt belvet opkøbt af staten. Odderen levede her indtil ca. 1970 og siges at være set igen for nyligt. Og i Avnsø er der en ynglende bestand af flodkrebs.

ledreborg.jpg

Adgang og ejerforhold

Ledreborg er privatejet, og skovene kan være lukkede pga. jagt. Der er flere parkeringsmuligheder, så turene kan begynde flere steder fra. Slotsparken er åben, og den er altså offentlig tilgængelig i tidsrummet kl. 11-16 hele året. 

Læs mere om Ledreborg Slot