Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Halvøen Bolund

Halvøen Bolund huser en varieret flora og fauna. Sagn fortæller om hekse og trolde på halvøen. 

Natur og kultur

Den særegne halvø Bolund ligger i den østlige del af Roskilde Fjord lige nord for Risø. Bolund består af en 12 meter høj, flad moræneknold ude i fjorden, som er knyttet til de brede strandenge ind mod land, via en 500 m lang tange.

Fra Bolund er der gode muligheder for at iagttage fjordens fugle året rundt bl.a. dværg-, fjord- og havternerne, havørne, gæs,ænder, svaner, klyder, skarv mv.

Området er blevet afgræsset af kreaturer gennem mange år, og man kan finde urter som hjertegræs, engelskgræs og kornet stenbræk, som tåler salt og kræver lys - og også mere sjældne arter, som kødfarvet gøgeurt, æselfoder og bulmeurt.

Bolund er en god fiskeplads for fx ørred, gedde, aborre, ål, ålekvabbe og hornfisk.  

Områdets største sten, Bolundstenen, er en mandshøje gnejssten. Der er mange fortællinger om, hvorfor stenen ligger lige dér. En historie fortæller, at en heks i vrede kastede stenen efter en trold. Trolden fik stenen i hovedet og sank i jorden - og der er han endnu. Hvis nogen flytter stenen, vil troldens hoved igen komme til syne.

En anden historie fortæller, at en troldkælling kastede stenen ind imod Roskilde Domkirke. Hun var ikke så god til at kaste, så stenen kun nåede til Lille Valby Enge.

Adgang og ejerforhold

Bolund og strandengene deromkring ejes af Lille Valby Ejerlaug. I sommerhalvåret græsser kvæg området, men dette forhindrer ikke adgangen til arealet.

Fra parkeringspladsen ved Frederiksborgvej kan man vandre ud over en fredet strandeng og via den smalle tange ud til selve moræneknolden. Fra toppen af bakken er der en fantastisk udsigt over fjorden.

Området er vådt, så husk godt fodtøj. Ved højvande er tangen ud til Bolund tit oversvømmet, men vandet stiger sjældent så meget, at man ikke kan komme frem og tilbage. Området er ikke farbart med barnevogn, klapvogn og kørestol.

Bolund blev fredet i 1940.