Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Gamle Lejre

Gl. Lejre ligger i en ådal på grænsen mellem den flade og frugtbare Hedeboegn og skovrige Skovboegn. Her er der nærringsrige jorder, adgang ril tømmer, god jagt, adgang til søvejen og beskyttelse eftersom besejling af Roskilde Fjord kræver lokal kendskab. 

Gamle Lejre har gennem årtusinder været et af de letteste steder at passere Sjælland fra alle 4 verdenshjørner. Her var det oplagt at placere gravhøje og bygninger, så det kunne ses på lang afstand. Dette område var en konge værdigt at slå sig ned. Og det gjorde de.

Skal man tro skriftlige kilder fra middelalderen, er det i Gl. Lejre, at man finder Danmarks fødselsattest. Det er her, at Danmarks første kongeslægt Skjoldungerne ifølge sagnhistorien, havde sin magtbase i jernalderens og vikingetidens Danmark (år 500-1000 e.kr.). Her, lige uden for dørene af Lejre Museum, lå Skjoldungernes kongsgård. Skjoldungerne er sagnkonger, men arkæologiske fund på stedet af mægtige vikingehaller, samt smykker og våben underbygger tesen om, at Gl. Lejre var en af vikingetidens vigtigste magtcentre.

 

Gamle Lejre rummer Lejre MuseumLedreborg Slot og Sagnlandet Lejre