Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Fjordens øer og holme

Den smukke Roskilde Fjord udgør en tredjedel af nationalparken, og er et typisk eksempel på et sjællandsk fjordlandskab. Her møder vandet landet i bugter og vige med strandenge og kystskrænter. Mennesket har brugt fjorden til fiskeri og sejlads siden stenalderen - du kan også komme derud.

Fjordlandskabet

Roskilde Fjord byder på ægte dansk fjordidyl med hvidtakkede bølger, blafrende sejl i vinden og små sydhavslignende øer omgivet af blåt vand. Fjorden er et særligt værdifuldt naturområde, som er specielt for Nationalpark Skjoldungernes Land, da fjordområder ikke er repræsenteret i de andre danske nationalparker. Med 63kvm vandareal og 99km kystlinje udgør fjorden over en tredjedel af nationalparken.

Nationalt hotspot for blåt friluftsliv

Fjordens kyster, øer og holme er et varieret indlands-farvand, som under hensyntagen til fugleliv kan bruges til blåt friluftsliv som sejlads, svømning og fiskeri. En undersøgelse foretaget af Københavns Universitet i 2015 viser, at Roskilde Fjord er et af de 10 mest anvendte områder i Danmark til blåt friluftsliv. Fjorden er lavvandet de fleste steder (4-5 meter dyb) og udgør et fint sejlvand, der har været brugt tiltransport og fiskeri siden oldtiden.

Roskilde Fjord_Eskildsø_fugle_OleMalling2005
Ringøen_Roskilde Fjord_1983_OleMalling

Øer og holme

De fleste af øerne og holmene i Roskilde Fjord er fredede. Holmene i nationalparken består af Jyllinge Holme, en gruppe holme i Lejre Vig samt spredte holme i den øvrige del af fjorden. Øerne er bl.a. Lilleø, Eskilsø, Blak, Svaleø, Elleore og Ringøen.

Eskilsø er Roskilde Fjords største ø med sit areal på 1,4 km 2 , og er den eneste ø i Roskildefjord med faste beboerer. Det er muligt at komme til øen og gå via et 'Spor i landskabet', men færgen sejler kun ved bestilling.

Den lille ø Elleore, på kun 1,5 hektar, er det meste af året kun beboet af knopsvaner og sølvmåger, men en enkelt uge, hvert år, samles borgerne i Kongeriget Elleore på den ø; det de kalder deres hjemland.

Ynglested for fugle

Roskilde Fjord er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde. Det lavvandede område med fisk, krebsdyr og muslinger samt de mange øer og holme gør fjorden attraktiv som yngle- og rastelokalitet. På de ca. 30 øer og holme yngler hvert år 10-20.000 par fugle, fortrinsvis måger, svaner, terner, klyder, strandskader, viber og i mindre omfang edderfugle, skalleslugere, skeænder, grågæs og rødben.

De fleste af øerne er fredede, og færdsel er forbudt i yngletiden fra 1. april-15. juli på øer og holme samt i en 50 m. zone rundt om disse.

Plantelivet på holmene er unikt, idet dyrkning, og sprøjtning ikke finder sted. De udgør derfor et vigtigt videnskabeligt referenceområde både for plantelivet som sådant og for miljøforhold i en bredere betydning.

På vandet

Vikingeskibsmuseet tilbyder en tur på vandet med et af deres vikingeskibe eller en traditionel nordisk båd.

Fra Roskilde kan du komme med M/S Sagafjord på en sejltur på fjorden. Her er det muligt at bestille frokost eller eftermiddagskaffe som en del af oplevelsen. Dampskibet Skjelskør sejler om sommeren hver søndag fra Frederikssund.

Til fods

Rundt om fjorden ligger ti hyggelige havne og flere badesteder, hvor du kan springe på hovedet i nationalparken. Via Fjordstien kan du vandre eller cykle rundt om fjorden og overnatte på telt- og shelterpladser – eller mere bekvemt på hotel, vandrehjem eller campingplads.

RoskildeFjor_vikingeskib_1992_OleMalling
Kortudsnit_holme-og-oer_NPP_EsbenHolmes

Mere viden om Roskilde Fjord

Roskilde Fjord er stor og der findes meget forskelligt formidlingsmateriale omkring naturen, kulturen og friluftslivet. Nedenfor er udvalgte links til mere information:

VisitOrganisationernes folder 'Fjordlandet'

Information om naturen på Fjordportalen

Digital informationsfolder om Roskildes øer og holme - DN

Notat om blåt friluftsliv i nationalparken - KU

Sejlads-Vikingeskibsmuseet_NPsættersejl_SimonHøgsberg

Aktiviteter

Der findes flere måde at komme ud på Roskilde Fjord - du kan også altid nyde den gode udsigt til fjorden fra Fjordstien. Læs de forskellige muligheder for friluftsaktiviteter ved at gå videre til vores side med aktiviteter via nedenstående link:

Sejlture

Badeture

Fjordstien

vikingeskibe-roskilde-fjord-werner-karrasch-1920-1080

Vikingeskibsmuseet

Det internationalt kendte Vikingeskibsmuseum i Roskilde er Danmarks museum for skibe, søfart og bådebygningskultur i oldtid og middelalder. Læs mere om besøgsstedet her

Maritimt Forsøgscenter

Maritimt Forsøgscenter er et arbejdende bådværft ved Lejre Vig, nord for Lyndby Havn. Skibe og mandskab kan bookes til tursejladser. Læs mere om besøgsstedet her.

Roskilde Oplevelseshavn

På Roskilde Oplevelseshavn formidles fjordens fisk og planter. Bliv vejledt og lån udstyr og net. Læs mere om besøgsstedet her.

© Foto: Fugle ved Eskildsø, Ringøen, Elleore og Vikingeskib på fjorden; Ole Malling, Kaptajn på skib; Simon Høgsberg, Vikingeskibe; Werner Karrasch.