Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Selsø

  Tager du til den nordlige del af nationalparken kan du både skue ud over det 500 ha. store fuglereservat ved Selsø Sø, lægge din båd til ved Møllekrogen eller Østby havn eller gå ad Fjordstien forbi det gamle fiskerleje i Østskoven - måske du er heldig at se havørnene.

En af de mest fuglerige søer på Sjælland

Naturreservatet Selsø Sø ligger ved bunden af den lille vig Møllekrogen. Den var oprindelig en vig i Roskilde Fjord, men har i flere hundrede år været adskilt fra fjorden ved en dæmning. Fuglelivet ved søen er varieret og rigt; i vinterhalvåret raster vandfugle i stort tal, bl.a. op til 2000 grågæs og 5000 trold- og hvinænder. I sommerhalvåret yngler 35-40 forskellige fuglearter. Det gør Selsø Sø til en af Sjællands mest spændende fuglelokaliteter. Du kan selv kigge ud over området ved fugletårnet på sydsiden eller fra pladsen foran Selsø Kirke.

Skrivernæbbet

På den østlige side af Møllekrogen er en lille anløbsbro med god udsigt, fiskemuligheder og mulighed for at spise sin madpakke ved borde og bænke. Fra Møllekrogen er der adgang til et af nationalparkens mest værdifulde overdrev; Skrivernæbbet. Du kan gå en tur langs stien mellem skrænterne og fjorden ud til spidsen, hvor der også er masser af fugleliv.

Selsoe-Soe_2017_CamillavanDeurs
Selsø_fjordkyst_OleMalling_2013

Orkidéer

Ved Selsø Sø findes store arealer med habitatnaturtypen rigkær, som er artsrige moser og enge på vandmættet jordbund. Det gør området til levested for bl.a. den sjældne orkidé sumphullæbe og en række sjældne mosser. Her udover kan du finde leverurt, vibefedt, djævelsbid butblomstret siv og andet i den værdifulde rigkær på søens vest- og sydvestside.

Se havørnen - "Den flyvende dør"

I vinterhalvåret er der gode chancer for at se Nordeuropas største rovfugl; havørnen i Roskidle Fjord. En af de gode udkigsposter er Skovbroen ved Østskoven, hvorfra det er muligt at se en våge ved Eskilsø. Havørnen kaldes også den flyvende dør, fordi dens vingefang kan blive op til 245 centimeter.

Østskov

Østskoven som ligger tæt på Skibby er et smukt naturområde med bøgeskov med strandenge ud til Roskilde Fjord. Følger du Fjordstien nordpå gennem skoven kommer du til det lille kulturhistoriske fiskerleje fra 1895: Skovgærdet. Fiskerlejet har været i brug i over 100 år gennem tre generationer og er et af de bedst bevarede ved fjorden.

Færgefart til Eskilsø

Ved Skovbroen i Østskov er der færgefart til Eskilsø og en fiskeplads.

Østby Havn

Fra Østskov går en sti videre forbi et tidligere skalleværk til Østby Havn.

Fiskerlejet_skovgærdet-østskoven_CamillavanDeurs

Mere viden om Selsø

Du kan finde forskelligt informationsmateriale omkring natur, kultur og friluftsaktiviteter i Selsø området via nedenstående links:

Danmarks Naturfredningsforenings digitale informationsfolder med kort over Selsø Sø

Frederikssund Kommunes naturguide til Selsø Sø

Miljøstyrelsens artsleksikon

Havørn_OleMalling

Aktiviteter

Selsø er et paradis for fuglekiggere og du kan også gå ture med flot udsigt over Roskilde Fjord. Læs de forskellige muligheder for friluftsaktiviteter ved at gå videre til vores side med aktiviteter via nedenstående link:

Fugleture

Fisketure

Fjordstien

selsoe-slot2-turister-kredit_Selsoe

Selsø Slot

Den eventyrlige barokherregård fra 1576 er det centrale besøgs- og formidlingssted for nationalparkens nordlige del. Museet tilbyder både dags- og natomvisninger og afholder arrangementer året rundt.

Læs mere om besøgsstedet her.

© Foto: Fugletårn og Skovgærdet; Camilla van Deurs. Udsigt over Fjorden og Havørn; Ole Malling.